Ενα κοινωφελές ίδρυμα γίνεται μεγαλομέτοχος της “Βιοχάλκο”, αποκτώντας το 19% της εταιρείας που είναι η ναυαρχίδα του μεγαλύτερου ελληνικού βιομηχανικού ομίλου.
 Στο μετοχολόγιο της, δίπλα σε δύο μέλη της οικογένειας Στασινόπουλου θα εμφανίζεται το “Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου” (ΚΙΚΠΕ) ως τρίτος βασικός μέτοχος.

Στο ΚΙΚΠΕ μεταβίβασε μέρος των μετοχών του (ποσοστό 18,99% από το 42,46% που κατείχε) ο Ευάγγελος Στασινόπουλος, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του Νικο Στασινόπουλο (32,3%) είναι οι βασικοί μεγαλομέτοχοι-ιδιοκτήτες του ομίλου.

Με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, η αξία της δωρεάς ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ, ενώ πριν από ένα χρόνο το παραχωρούμενο πακέτο άξιζε πάνω από 200 εκατ. ευρώ..

Το διοικητικό συμβούλιο του κοινωφελούς ιδρύματος ανέθεσε στον Ιπποκράτη Ι. Στασινόπουλο τη διαχείριση του πακέτου και την εκπροσώπηση του στις  ΓΣ της εταιρείας.

Βιομηχανικός κολοσσός

Επισημαίνεται ότι η Βιοχάλκο ηγείται ομίλου περίπου 70 εταιρειών με διεθνείς δραστηριότητες στον τομέα της μεταλλουργίας. Διαθέτει χαλυβουργεία, βιομηχανικά συγκροτήματα επεξεργασίας χαλκού και αλουμινίου, σωληνουργεία, εργοστάσια καλωδίων, επιχειρήσεις εμπορίας μετάλλων κλπ. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του ομίλου υπερβαίνει τα 4,2 δισ. ευρώ.

Η μητρική Βιοχάλκο διαθέτει επίσης επίσης τεράστια ακίνητη περιουσία στην Αθήνα – κυρίως οικόπεδα και κτίρια, Η συνολική αξία της υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 200 εκατ. ευρώ. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία εισφέρονται σε θυγατρική εταιρεία ακίνητης περιουσίας (Noval Property), η οποία πρόκειται να εισαχθεί στο ΧΑ.

Η έδρα του ομίλου έχει μεταφερθεί στο Βέλγιο, αλλά οι παραγωγικές μονάδες του και το μάνατζμεντ παραμένουν στην Ελλάδα. Εχει 5 εταιρείες εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ η μητρική “Viohalco”  είναι εισηγμένη και στο Euronext.

Μετά από πολλούς εταιρικούς μετασχηματισμούς , αναδιαρθρώσεις και συγχωνεύσεις εταιρειών του ομίλου, τα αδέλφια  Ευάγγελος και Νίκος Στασινόπουλος παρέμειναν βασικοί μέτοχοι, κατέχοντας πάνω από 75% των μετοχών της μητρικής και μικρότερες συμμετοχές σε θυγατρικές.

“Πρόσωπο-φάντασμα”

Μετά τη δωρεά του 18,99% στο ΚΙΚΠΕ, ο Ευάγγελος  Στασινόπουλος θα έχει άμεση συμμετοχή 23,47%,  διατηρώντας τον ρόλο του ως αρχιτέκτονας της “αρχιτεκτονικής” και των συνεχών μετασχηματισμών του ομίλου, που έχουν αποφέρει στην οικογένεια τεράστια χρηματιστηριακά κέρδη και υπεραξίαες.

Ο Ευ. Στασινόπουλος ζεί από το 1993 στην Ελβετία. Αποφεύγει συστηματικά τη δημοσιότητα και είναι ένα… “πρόσωπο-φάντασμα”,καθώς φωτογραφίες του δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ και πουθενά...

Πηγή: sofokleousin.gr