Βαρίδι για την έξοδο από την εποπτεία των θεσμών και γενικά των θεσμών αποδεικνύεται το υψηλό χρέος, αλλά και τα ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού.

Η Κομισιόν δρομολόγησε την παράταση της «ρήτρας διαφυγής» και για το 2023, που σημαίνει ότι οι χώρες μέλη μπορούν να χαλαρώσουν τη δημοσιονομική τους πολιτική, αλλά, οι υπερχρεωμένες χώρες, όπως η Ελλάδα θα πρέπει να πατήσουν φρένο στις δαπάνες.

Ενώ η 14η έκθεση των θεσμών αναφέρει πως η Ελλάδα εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, που ενεργοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής βοήθειας τον Αύγουστο του 2018, ακολουθεί άλλη έκθεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία τοποθετεί την Ελλάδα στις χώρες με «υπερβολικές ανισορροπίες», μαζί με την Ιταλία και την Κύπρο.

Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά στην έκθεση των θεσμών για τη 14η αξιολόγηση αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει μια σειρά από συγκεκριμένες δεσμεύσεις στους τομείς της δημόσιας οικονομικής διαχείρισης, της φορολογίας ακινήτων, των επιδομάτων αναπηρίας, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και της δικαιοσύνης και συμφώνησαν για την επέκταση της εντολής του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ωστόσο, η Κομισιόν, επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τις ελληνικές αρχές, για την ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων στον τομέα των πολιτικών του χρηματοπιστωτικού τομέα, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, του κτηματολογίου, κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας και επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τονίζει, πως, η έκθεση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για να αποφασίσει το Eurogroup για την απελευθέρωση της επόμενης δέσμης μέτρων για το χρέος, ύψους 740 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις εκτιμήσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως δεν παρατείνει την ενισχυμένη επιτήρηση μετά τη λήξη της στις 20 Αυγούστου 2022. Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2018 είχε συμφωνηθεί η μεταμνημονική εποπτεία να διαρκέσει έως και τον Αύγουστο του 2022.

Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι θα λήξει σε ένα τρίμηνο, αλλά αφήνεται ένα παράθυρο για παράταση.

Φρένο στις δαπάνες

Ακολουθεί νέα έκθεση, που εκδόθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία περιέχει τα συμπεράσματα της Κομισιόν, σχετικά με την ύπαρξη μακροοικονομικών ανισορροπιών σε 12 κράτη μέλη.

Στη χειρότερη θέση βρίσκονται τρία κράτη μέλη, που είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κύπρος, οι οποίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν «υπερβολικές ανισορροπίες».

Επτά κράτη μέλη, που είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σουηδία) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ανισορροπίες.

Μόνο δύο χώρες, η Ιρλανδία και η Κροατία δεν αντιμετωπίζουν πλέον ανισορροπίες.

Για την Ελλάδα, οι «υπερβολικές ανισορροπίες» έχουν πηγή προέλευσης το υψηλό χρέος το οποίο κινείται πέριξ του 200% σε συνδυασμό με τη διατήρηση των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά και την επιβράδυνση της ανάπτυξης λόγω των συνεπειών στην Ουκρανία.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, τα κράτη-μέλη με υψηλό χρέος θα πρέπει να διασφαλίσουν μια συνετή δημοσιονομική πολιτική το 2023, ιδίως περιορίζοντας την αύξηση των εθνικών τρεχουσών δαπανών κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συνεχιζόμενη, προσωρινή και στοχευμένη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που είναι πιο ευάλωτες στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, καθώς και τη στήριξη στους πρόσφυγες από την Ουκρανία.

Για την περίοδο μετά το 2023, οι χώρες με χρέος πάνω από 60% του ΑΕΠ τους θα πρέπει να ακολουθήσουν μια δημοσιονομική πολιτική με στόχο την επίτευξη σταδιακής μείωσης του χρέους και δημοσιονομικής βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα μέσω, σταδιακής μείωσης των ελλειμμάτων τους, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Πηγή: sofokleousin.gr