Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από σήμερα, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού».

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο που έθεσε στη διαβούλευση ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση των απαραίτητων διαδικασιών που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, προτείνοντας την απλούστευση τους ή και την εξάλειψη γραφειοκρατικών εμποδίων, όπου είναι ασφαλές, με στόχο την υποστήριξη του επιχειρείν. Οι ρυθμίσεις αφορούν αρχικά, τους οικονομικούς φορείς και επενδυτές που ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν τις οικονομικές δραστηριότητες, η άσκηση των οποίων διευκολύνεται και, τελικά, μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, τα αποτελέσματά τους διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας και οικονομίας της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

H διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την 13η Μαΐου 2021 και ώρα 22.00.
   
Μεταξύ άλλων προβλέπονται:
 
– Απλούστευση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων (άρθρο 3 – Προσθήκη Κεφαλαίου Λ’ στον ν. 4442/2016).

   – Απλούστευση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (‘Αρθρο 4 – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΑ’ στον ν. 4442/2016).

   – Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (‘Αρθρο 5 – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΒ’ στον ν. 4442/2016),

   – Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων (‘Αρθρο 6 – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΓ’ στον ν. 4442/2016).

   – Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής (‘Αρθρο 7 – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΔ’ στον ν. 4442/2016).

   – Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων (‘Αρθρο 8 – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΕ’ στον ν. 4442/2016).

   – Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών (‘Αρθρο 9 – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΣΤ’ στον ν. 4442/2016).

   – Απλούστευση πλαισίου έναρξης λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας (‘Αρθρο 10 – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΖ’ στον ν. 4442/2016).

   – Ειδικότερα ζητήματα αδειοδότησης (‘Αρθρο 11 – Θέση σε κυκλοφορία τουριστικού λεωφορείου).

   – Εξουσιοδότηση για τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων.

Πηγή: sofokleousin.gr