Μεγάλη αύξηση σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της Banco Santander το α΄ τρίμηνο, καθώς τα υψηλότερα έσοδα αντιστάθμισαν την αύξηση στις προβλέψεις για τα επισφαλή δάνεια.

Η ισπανική τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 2,54 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 58% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους, ενώ διατήρησε τις εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν στα 12,31 δισ. Ευρώ από τα 11,39 δισ. Ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν 11% στα 8,86 δισ. Ευρώ και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν 10% στα 2,81 δισ. Ευρώ. Οι προβλέψεις για ζημιές από επισφαλή δάνεια αυξήθηκαν 5,5% στα 2,10 δισ. Ευρώ.

Η Banco Santander αναμένει υποκείμενες αποδόσεις επί των ιδίων (ενσώματων) κεφαλαίων άνω του 13% το 2022. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1, διαμορφώθηκε στο 12,12% τον Μάρτιο, αμετάβλητο από τον Δεκέμβριο του 2021.

Πηγή: sofokleousin.gr