Πρόγραμμα αγοράς ίδιων μετοχών ύψους 841 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η μεγαλύτερη ισπανική τράπεζα Santander. Η αγορά αυτή είναι μέρος των σχεδίων που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα, να πληρώσει 1,7 δισ. ευρώ (αντίστοιχα στο 40% των υποκείμενων κερδών α΄ εξαμήνου), στους μετόχους της μέσω μερισμάτων και αγορών ίδιων μετοχών.

Οι μέτοχοι έχουν προθεσμία μέχρι 17 Δεκεμβρίου να παραδώσουν τις μετοχές τους, ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωση προς τις αρχές του χρηματιστηρίου.

Η Santander ανέφερε πως ο αριθμός των μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν θα εξαρτηθεί από τη μέση τιμή στην οποία εξαγοράζονται, αλλά δεν θα υπερβεί σε κάθε περίπτωση το 9,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Δήλωσε πως στόχος είναι να εφαρμόσει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών με έναν τρόπο που θα διατηρήσει τη μέση τιμή αγοράς κάτω των 3,98 ευρώ.

Πηγή: sofokleousin.gr