Ψήφισμα για την αφαίρεση 40% του εισοδήματος των ιδιοκτητών λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό απέστειλε το Κίνημα Ιδιοκτητών Ακινήτων στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Στο ψήφισμα αναφέρονται τα εξής:

«Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στη χώρα μας υποχρεώθηκαν σε μείωση 40% επί των ενοικίων που αναγράφονται στα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για αποζημίωση όλου του ποσού αυτού από κρατικές ενισχύσεις όπως θα ήταν λογικό. Όπου το κράτος παρεμβαίνει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης  σε ιδιωτικά εισοδήματα ή επιτάσσει ακίνητα, λογικό είναι να τα αποζημιώνει κιόλας.

 • Τα άρθρα 5.1 & 25 του Συντάγματος της Ελλάδας μιλάνε για την αρχή της αναλογικότητας και την ελευθερία της οικονομίας. Τα ίδια περιγράφει και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/C 326/02. Στην περίπτωση των ιδιοκτητών ακινήτων και στην επιβολή μείωσης 40% επί των ενοικίων δεν λήφθηκε υπόψη τίποτα από τα παραπάνω και για αυτό οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι εξοργισμένοι και σε απόγνωση για την κατάφορη αδικία.
 • Τα μισθωτήρια είναι συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών που αναγνωρίζονται από το κράτος και έχουν ΙΣΑ διαπραγματευτικά δικαιώματα τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο ενοικιαστής. Μόνα υπεύθυνα για τη λύση διαφορών είναι τα δικαστήρια της χώρας.
 • Οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε καμία περίπτωση δεν στρέφονται εναντίον των ενοικιαστών τους και στο σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, κατανοούν και βιώνουν την ίδια κατάσταση αλλά η διευκόλυνση θα έπρεπε να έρθει από το ίδιο το κράτος και να μην φέρνει σε ψυχολογική ένταση και αντιδικία καμία από τις δύο πλευρές.

Όπως περιγράφει και το Temporary Framework for State aid θα έπρεπε να υπάρχει αποζημίωση των πληττόμενων επιχειρήσεων και όλων όσων το δικαιούνται από τη μέριμνα του κράτους.

 • Η κυβέρνηση ακολουθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας μοντέλα των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (και καλώς κάνει ) σχεδόν σε όλα εκτός απ τα μισθώματα. Από έρευνα σε Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και εκτός ΕΕ, όπως Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Ισπανία, Ιρλανδία, Γαλλία , Καναδά, Αμερική πουθενά δεν εφαρμόστηκε αφαίρεση ιδιωτικών εισοδημάτων ενοικίων προς ανακούφιση των πληττόμενων επιχειρήσεων και κοινωνικής πολιτικής. Όλοι ακολούθησαν το μοντέλο που προτείνει το Temporary Framework for State aid EU και πάντα με κριτήρια!
 • Στην τελευταία αναθεώρηση της 13-10-2020 – CI340/1 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19), στα άρθρα 3 και 41 περιγράφεται επακριβώς πώς μπορούν να δοθούν ενισχύσεις υπό μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 1ης 1ης Μαρτίου 2020 και 30ης Ιουνίου 2021 και μπορεί να χορηγηθεί το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2021. Άρα υπάρχουν τα εργαλεία για εξάλειψη αυτής της αδικίας προς τους Έλληνες ιδιοκτήτες ακινήτων και αποζημίωση  των επιχειρήσεων με κριτήρια.
 • Επιχειρήσεις με διπλούς ΚΑΔ και e-shop δικαιούνται τη μείωση 40%.
 • Όλοι λαμβάνουν έκπτωση 40% ανεξάρτητα αν είναι κλειστοί με κρατική εντολή ή πληττόμενοι, ανεξάρτητα από την μείωση τζίρου. Γυμναστήριο κλειστό, εστιατόριο κλειστό, εστιατόριο εν λειτουργία με delivery & take away μείωση 40% όλοι. 
 • Ένας συνταξιούχος ιδιοκτήτης των 600 ευρώ χάνει 140 ευρώ (πχ από ενοίκιο 350) ενώ ο πληττόμενος ενοικιαστής θα πάρει ενισχύσεις και θα έχει μείωση ενοικίου κατά 40%. 
 • Ένας μακροχρόνια άνεργος (μη επιδοτούμενος) που έχει μόνο εισόδημα το ενοίκιο, καλείται να στηρίξει ακόμα και επιχειρήσεις με μεγάλους τζίρους.
 • Βάσει της εκταμίευσης προγραμμάτων περιφερειών μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη νόσο COVID-19» που καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 και περιλαμβάνει και το σύνολο
 • των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%, πολλές επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν επιπλέον του 40%, με επιπλέον 50% του ενοικίου τους.
 • Αυτά είναι πραγματικά παραδείγματα.
 • Βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ ανά τρίμηνο για το 2020 αναδείχτηκε ότι η πτώση τζίρου εν μέσω πανδημίας διαφοροποιείται σημαντικά ανά τομέα με μεγάλες αποκλίσεις από 10% έως και 90%, ενώ υπήρξαν και αυξήσεις τζίρου σε κάποιους τομείς που ήταν στους πληττόμενους.
 • Άρα one rule applies for all δεν είναι καν δίκαιο ούτε μεταξύ των επιχειρήσεων και αποτελεί στρέβλωση του ανταγωνισμού .
 • Κανένας από τους κλάδους παροχής υπηρεσιών δεν υποχρεώθηκε σε μείωση της μηνιαίας αποζημίωσης του προς τους πληττόμενους λόγω μη παροχής των υπηρεσιών λόγω lockdown, καμία ΔΕΚΟ δεν έκανε έκπτωση σε πληττόμενους, κανένας κλάδος προμηθευτών δεν υποχρεώθηκε να κάνει έκπτωση στους πελάτες του έστω 1% λόγω πανδημίας. Μόνο οι ιδιοκτήτες ακινήτων αποφασίστηκε να σηκώσουν αναίτια το βάρος.
 • Ο μύθος περί ισχυρού lobby και μεγάλων κεφαλιών των ιδιοκτητών καλό είναι να σταματήσει. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν είναι μεγάλο-εισοδηματίες, είναι συνταξιούχοι, άνεργοι, χαμηλόμισθοι, μερικής απασχόλησης και με το εισόδημα από τα ενοίκια συμπληρώνουν το εισόδημα τους για επιβίωση. Στα μέτρα που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν λήφθηκε καμία μέριμνα για αυτούς για έκπτωση ενοικίου κατοικίας αφού αποδεδειγμένα τους αφαιρέθηκε το 40% των εσόδων τους, άρα διπλά χαμένοι. Η 2η αδικία που υφίστανται είναι : 6 μήνες μετά δεν έχουν πάρει οι περισσότεροι ούτε καν το 12% επιστροφής που όρισε η Κυβέρνηση για το 1ο τετράμηνο, ούτε φυσικά θα πάρουν τόκους για την καθυστέρηση, ενώ ήδη πληρώνουν τους φόρους τους και όσοι δεν μπορούν χρεώνονται επιπλέον με τόκους. Για το 2020 λαμβάνοντας υπόψη και όλους τους φόρους επί των ακινήτων το κράτος θα εισπράξει από 50%-80% του εισοδήματος από το ακίνητο τους. 
 • Με τα μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση δεν θα είναι εφικτή η τόνωση της αγοράς κατασκευής νέων κτιρίων. Δεν θα είναι εφικτή η ανακαίνιση υφισταμένων κτιρίων βάση του Green Deal  και των προγραμμάτων Εξοικονομώ ώστε να πιάσει η χώρα μας τους στόχους του 2050 για ενεργειακή αναβάθμιση και μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και επιπλέον οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα αν δεν τα αναβαθμίσουν. Δεν θα είναι εφικτή η μείωση ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεν θα έρθουν επενδύσεις όταν επιβάλλονται τέτοια μέτρα.
 • Για τον Έλληνα οι φόροι αυξήθηκαν 700% σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ για την περίοδο 2009-2018, τη στιγμή που οι περισσότερες χώρες-μέλη κατέγραψαν μείωση ή σταθεροποίηση στην επιβαλλόμενη φορολογία στα ακίνητα. Στη χώρα μας, η φορολογία εκτινάχθηκε στα ύψη, καθώς τα έσοδα από 0,3% του ΑΕΠ το 2009, μια δεκαετία μετά (έτος 2018) έφτασαν στο 2,1% του ΑΕΠ. Τα έσοδα από φόρους στα ακίνητα από 487€ εκ το 2010 έφτασαν το 2019 στα 2,801 δις. € (από συνολικό εισόδημα περίπου τα 6,20 δις (στοιχεία 2017)) Δεν μπορεί να επιβαρύνεις ΕΠΙΠΛΕΟΝ τον τομέα αυτό.
 • Από τις εξαγγελίες είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρξουν μέχρι το Μάιο 2021 και επόμενα διαστήματα που θα χρειαστεί η Κυβέρνηση να επιβάλλει εκ νέου lock-down.

Με όλα τα παραπάνω είναι άδικο, παράλογο και ενάντια στα συμφέροντα του κράτους και της μελλοντικής ανάκαμψης  να επιβαρύνει τους εκμισθωτές που συνεισφέρουν κάθε χρόνο περί τα 3 δις σε φόρους, αποτελούν το 2,1% του ΑΕΠ και να χάνει το κράτος έσοδα από φόρους από τα μειωμένα μισθώματα !!

Η απόφαση της αφαίρεσης ιδιωτικού εισοδήματος 40% από τους ιδιοκτήτες ακινήτων λήφθηκε από την Κυβέρνηση εν μέσω ασφυκτικών προθεσμιών και έλλειψης χρόνου ώστε οι Νομοθέτες να μπορέσουν να εξετάσουν και να λάβουν υπόψη όλες τις παραμέτρους της κοινωνίας, της οικονομίας και το δίκαιο του ανταγωνισμού εν μέσω της πρωτόγνωρης κατάστασης πανδημίας.

Βάσει όλων των παραπάνω ζητούμε :

Την άμεση παρέμβαση σας για αναστροφή της αδικίας αυτής εις βάρος όλων των εκμισθωτών ακινήτων και την επιστροφή από το Κράτος στο ακέραιο των εισοδημάτων που παρακρατήθηκαν από τους μισθωτές με κρατική εντολή».

Πηγή: sofokleousin.gr