Την ισχυρή δέσμευση της Alpha Bank στην εθνική προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας επανέλαβε από το βήμα της τακτικής γενικής συνέλευσης ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Βασίλειος Ε. Ψάλτης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα τους μετόχους για την αποφασιστικότητα της Διοίκησης να διατηρήσει ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας, παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις που θέτει η υγειονομική και οικονομική κρίση.

«Με την αυτοπεποίθηση που αρμόζει σε έναν μεγάλο θεσμικό φορέα», η Alpha Bank διασφάλισε την απρόσκοπτη λειτουργία της από την έναρξη της πανδημίας και συνέχισε να υποστηρίζει τους πελάτες της και την Ελληνική Οικονομία, παρέχοντας ασφαλείς υγειονομικές συνθήκες σε συναλλασσόμενο κοινό και στο προσωπικό της, τόνισε ο κ. Ψάλτης. Και πρόσθεσε: «Παράλληλα, αντιλαμβανόμενοι ως εθνική αποστολή την επιστροφή στην ομαλή οικονομική δραστηριότητα, στηρίζουμε ενεργά την Ελληνική Οικονομία. Ήδη, από την αρχή του έτους έως σήμερα, έχουμε χορηγήσει περί τα 3 δισ. ευρώ νέες χρηματοδοτήσεις. Προωθούμε ενεργά τη συμμετοχή των Πελατών μας στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των Επιχειρήσεων, με την εγγύηση φορέων του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτυγχάνοντας, μάλιστα, να είμαστε η Τράπεζα που εξασφάλισε το μεγαλύτερο όγκο κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Τέλος, προχωρήσαμε σε αναστολές πληρωμών εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων, ύψους 4,8 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2020, στηρίζοντας εμπράκτως τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται».

Αταλάντευτη η πορεία υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου της Alpha Bank

Ο κ. Ψάλτης χαρακτήρισε το 2019 «έτος επανακαθορισμού της στρατηγικής μας κατεύθυνσης», κατά το οποίο «ως νέα Διοικητική Ομάδα, δουλέψαμε στενά μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Εργαζομένους μας προκειμένου να σχεδιάσουμε και να θέσουμε σε τροχιά υλοποίησης το όραμά μας για την Alpha Bank του μέλλοντος».

Ο CEO της Alpha Bank επανεπιβεβαίωσε τους τέσσερις άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου 2020-2022: Πρώτον, την αποφασιστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, μέσα από την αξιοποίηση της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, αλλά και την επανεκκίνηση του προγράμματος τιτλοποίησης ΜΕΑ Galaxy, ύψους 10,6 δισ. ευρώ, μίας από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στην Ευρώπη η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει το ζωηρό ενδιαφέρον ισχυρών διεθνών επενδυτών της διεθνούς αγοράς. «Βρισκόμαστε ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τους προτιμητέους επενδυτές και φιλοδοξούμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να έχουμε δεσμευτικές προσφορές και να μπούμε στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης αυτής της μεγάλης συναλλαγής εντός του τρέχοντος έτους. Η ολοκλήρωση του Galaxy θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε την εμπροσθοβαρή βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού μας και να κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας που έχουμε θέσει», τόνισε ο κ. Ψάλτης.

Υπενθύμισε επίσης ότι, προς αυτή την κατεύθυνση, η Τράπεζα ολοκλήρωσε τον περασμένο μήνα την πώληση του Neptune, ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 1,1 δισ. ευρώ, «εισάγοντας νέα αρχιτεκτονική σε τέτοιου είδους συναλλαγές». Δεύτερον, την προσήλωση στην ικανοποίηση των αναγκών των Πελατών της Τράπεζας και στη στήριξη των επενδύσεων στην Ελλάδα. «Είμαστε απολύτως δεσμευμένοι στην εθνική προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών της πανδημίας. Όμως οφείλουμε παράλληλα να στρέψουμε το βλέμμα στο Αύριο. Στην Alpha Bank, θεωρούμε αποστολή μας να στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και να βάλουμε ως προτεραιότητα την παροχή υψηλής ποιότητας τραπεζικών υπηρεσιών». Τρίτον, τη μεθοδική υλοποίηση του Σχεδίου Μετασχηματισμού γύρω από 20 μεγάλες δράσεις που έχουν ήδη σχεδιαστεί και θα υλοποιηθούν υπό την εποπτεία εξειδικευμένου Transformation Office, ενώ η ψηφιακή agenda παραμένει μεταξύ των πιο σημαντικών προτεραιοτήτων, με σειρά παρεμβάσεων για βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη. Τέταρτον, τη διαρκή ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. «Η αύξηση του αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων και των τομέων ευθύνης των μελών της Διοικητικής Ομάδας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Εποπτικών Αρχών, και η προσαρμογή των καταστατικών εγγράφων και εσωτερικών διαδικασιών στο νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης προάγουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποδοτικότητα», τόνισε ο κ. Ψάλτης.

Υπογράμμισε ότι στον ίδιο πυλώνα εντάσσεται και η «διαμόρφωση ενός πλαισίου ανάδειξης του ταλέντου και ανταπόδοσης προς το προσωπικό, μέσω μιας δομημένης διαδικασίας στοχοθεσίας και επιμέτρησης της απόδοσης».

Θετικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις και σημαντικά επιτεύγματα για την Alpha Bank το 2019

«H δυνατότητα που έχουμε να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία στην παρούσα φάση πηγάζει από την καλή πορεία των μεγεθών και από τα επιτεύγματά μας κατά το 2019», επεσήμανε ο CEO της Alpha Bank και υπενθύμισε ότι το προηγούμενο έτος σημειώθηκε περαιτέρω ενίσχυση της ισχυρής κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας, συνεχίστηκε η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, βελτιώθηκε η ρευστότητα, ενώ διατηρήθηκε η ανοδική πορεία της κερδοφορίας και η υλοποίηση δράσεων για την περιστολή του κόστους. «Το 2019 η Alpha Bank παρέμεινε προσηλωμένη στο ανασχεδιασμένο πελατοκεντρικό της μοντέλο, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και συνέχισε να παρέχει χρηματοδότηση στους τομείς της οικονομίας με ισχυρή ζήτηση», τόνισε ο κ. Ψάλτης. Σημείωσε ότι ως αποτέλεσμα, το 2019, οι νέες χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 3,5 δισ. ευρώ έναντι 3 δισ. ευρώ το 2018 και κατευθύνθηκαν κυρίως στους τομείς των μεταφορών, της μεταποίησης, του εμπορίου και του τουρισμού, ενώ προέβη στην εκτίμηση ότι το 2020 οι εκταμιεύσεις νέων δανείων στην Ελλάδα θα διαμορφωθούν σε άνω των 5 δισ. ευρώ. Ο νέος ρόλος των τραπεζών και η ανάγκη για έναν ενάρετο κύκλο επενδύσεων «Το τραπεζικό σύστημα οφείλει να παίξει καταλυτικό ρόλο στην αύξηση της απορροφητικότητας, σε σχέση με το παρελθόν, αναλαμβάνοντας τη συγχρηματοδότηση έργων και την ενίσχυση του νέου οικοσυστήματος που θα κινητοποιήσει κεφάλαια προς επένδυση», τόνισε ο κ. Ψάλτης και επεσήμανε ότι «οι τράπεζες εμπλέκονται ως μηχανισμός βέλτιστης κατανομής των αποταμιευτικών πόρων της κοινωνίας, αλλά και ως αρωγός και σύμβουλος στη διαχείριση και στην απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την επόμενη δεκαετία, που αγγίζουν τα 70 δισ. ευρώ, καθώς στους πόρους του ΕΣΠΑ και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προστέθηκαν και επιπλέον 32 δισ. ευρώ, μετά και την πρόσφατη συμφωνία των ηγετών της Ευρώπης για το νέο Ταμείο Ανάκαμψης».

Ο CEO σημείωσε ότι «αυτοί οι πόροι θα πρέπει να αξιοποιηθούν για ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, για να πετύχουμε μία συνολική επανεκκίνηση ως Οικονομία, δίνοντας έμφαση στις δράσεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφει την προσοχή της, δηλαδή στην πράσινη οικονομία, στην έξυπνη οικονομία και στη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη». «Στόχος όλων πρέπει να είναι ένας νέος “ενάρετος κύκλος” επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, νέων θέσεων εργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας στη χώρα. Εμείς στην Alpha Bank φιλοδοξούμε να λειτουργήσουμε ως πόλος επαναπατρισμού για τους Έλληνες του εξωτερικού – και ήδη έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε κάποιους».

Τολμηρή και αποφασιστική πορεία για την επανεκκίνηση της Alpha Bank

«Η κρίση αποκάλυψε τη δυναμική της εξέλιξης και της αλλαγής που έχει στο DNA της η Alpha Bank» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ψάλτης, καθώς «όλοι μαζί, το Διοικητικό Συμβούλιο, η διοικητική ομάδα και το προσωπικό της Τράπεζας, με αφοσίωση, επαγγελματισμό, υψηλό αίσθημα καθήκοντος αλλά και με ευελιξία και ρηξικέλευθες ιδέες, ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες εξυπηρέτησης των πελατών μας και στήριξης της οικονομίας». Πάνω σε αυτή την παρακαταθήκη, η Alpha Bank ετοιμάζεται πλέον να πορευθεί ακόμη πιο τολμηρά, όπως είπε ο κ. Ψάλτης ολοκληρώνοντας την ομιλία του. «Το Σχέδιο Μετασχηματισμού της Τράπεζάς μας εισέρχεται, όπως είχαμε δεσμευτεί, σε τροχιά υλοποίησης με ταχείς ρυθμούς. Τολμάμε την επανεκκίνηση της Τράπεζάς μας, εκσυγχρονίζοντας όχι απλώς τις διαδικασίες στο εσωτερικό του Ομίλου αλλά την ίδια την αντίληψή μας για το ρόλο μας στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Τολμάμε να εξελιχθούμε οι ίδιοι και, οικοδομώντας πάνω στις αξίες που θεμελίωσαν την ισχυρή παρουσία μας τόσες δεκαετίες, να διαμορφώσουμε μία νέα Τράπεζα, που μαζί με τους Πελάτες μας, θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια για ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον ευκαιριών για όλους».

Πηγή: sofokleousin.gr