Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνουν την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στο σύνολο της επικράτειας και την τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19 στην κοινότητα.

Σημειώνεται ότι:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από 30.11.2020 έως και 06.12.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3.728 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 25 παραβάσεις που αφορούσαν στο παράνομο εμπόριο και 19 που αφορούσαν στη μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19 στην κοινότητα.
2. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας και Θεσσαλονίκης και την συνδρομή των τοπικών δημοτικών και περιφερειακών αρχών, οι επιχειρήσεις της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19, έλαβαν χώρα σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία.
3. Επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 90.900 ευρώ, εκ των οποίων 62.700 ευρώ, αφορούσαν την μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς της COVID-19 στην κοινότητα και 28.200 ευρώ, για παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και του υπαιθρίου εμπορίου (ν.4497/2017).

Επισημαίνεται ότι από 1/12/2020, λειτουργεί το παράρτημα της ΔΙΜΕΑ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο επιχειρεί καθημερινά και αποκλειστικά για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19 στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετέχοντας σε μικτά κλιμάκια με τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης και την ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: sofokleousin.gr