Περίπου 3 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2022 θα διανείμει στους μετόχους της η εισηγμένη εταιρεία Πλαστικά Θράκης. Το ποσό καταβάλλεται υπό τύπον προσωρινού μερίσματος -προκαταβολής, έναντι του μερίσματος που θα αποφασιστεί στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Ανά μετοχή θα δοθεί προσωρινό μέρισμα  περίπου 0,07 ευρώ (ακριβώς 0,0697835797 ευρώ ή 6,978 ευρώ ανά 1.000 μετοχές).

Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, οι μέτοχοι θα πάρουν 0,0662944007 ευρώ ανά μετοχή (66,29 ευρώ ανά 1.000 μετοχές)

 Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη, 31 Ιανουαρίου

Πηγή: sofokleousin.gr