Επιδιώκοντας να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση και να αντισταθμίσει εν μέρει το “κόστος” νέων μεγάλων τιτλοποιήσεων, η Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζει να προχωρήσει σε  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως του 1 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα προστεθεί στα 2,04 δισ. νέα κεφάλαια που εξασφάλισε από τη μετατροπή των ομολογιών CoCos σε μετοχές.

 Παράλληλα καταστρώνει πλάνο κινήσεων που θα της αποφέρουν κεφαλαιακό όφελος περίπου 600 εκατ. ευρώ. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται “σύνθετες τιτλοποιήσεις” ενήμερων δανείων, η πώληση χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτών και ρευστοποιήσεις  περιουσιακών στοιχείων που δεν σχετίζονται με τραπεζικές δραστηριότητες.

 Οπως αναφέρεται από έγκυρες τραπεζικές πηγές, η ΑΜΚ προγραμματίζεται να γίνει τον Μάιο-Ιούνιο, με την εκτίμηση ότι οι συνθήκες στις αγορές και στην οικονομία θα είναι τότε καλύτερες.

Η επιτυχία της είναι περίπου προεξασφαλισμένη, καθώς το ΤΧΣ  θα εισφέρει τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ: Το Ταμείο έχει δεσμευθεί ότι μετά την αναγκαστική μετατροπή των ομολογιών Cocos σε μετοχές με τιμή μετατροπής 6 ευρώ (πολλαπλάσια από τη χρηματιστηριακή), θα συμμετάσχει στην επόμενη ΑΜΚ καλύπτοντας ολόκληρο το ποσοστό του (61%), προκειμένου να μην υποστεί περαιτέρω μεγάλες απώλειες από dilution.

Υπολογίζεται ότι για να αντλήσει 1 δισ. ευρώ μέσω της ΑΜΚ, η τράπεζα θα εκδώσει 2 νέες ανά μία παλιά μετοχή.

Τα νέα κεφάλαια από μετατροπή CoCos, ΑΜΚ και κέρδη από ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων θα αντισταθμίσουν μεγάλο μέρος των ζημιών που θα εγγράψει η τράπεζα από την περαιτέρω εκκαθάριση του του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων.

Πέραν των δύο τιτλοποιήσεων συνολικού ποσού 7 δισ. ευρώ που είναι δρομολογημένες και θα ολοκληρωθούν τους πρώτους μήνες του 2021 (2 δισ. ευρώ πακέτο Phoenix και 5 δισ. ευρώ πακέτο Vega), η τράπεζα θα προχωρήσει σε νέα μείωση των NPEs, τιτλοποιώντας χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων 5-6 δισ. ευρώ

Πηγή: sofokleousin.gr