Εξαιρετικά υψηλή απόδοση – της τάξεως του 8,5% – θα προσφέρει φέτος στους μετόχους της η εταιρεία ακίνητης περιουσίας Prodea (πρώην “Εθνική Πανγαία”), διανέμοντας προμέρισμα, μέρισμα και επιστρεφόμενο κεφάλαιο.

Κατ’ απαίτηση βασικών μετόχων της που έχουν έμμεση συμμετοχή, η εισηγμένη εταιρεία θα διανείμει ως επιστροφή κεφαλαίου 74 εκατ. ευρώ.
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 0,290 ευρώ ανά μετοχή και προστίθεται στο μέρισμα  που δίνεται από τα κέρδη της τελευταίας χρήσης.

Σημειώνεται ότι η Prodea έχει ήδη καταβάλει ως προμέρισμα 0,140 ευρώ ανά μετοχή, ενώ στη Γενική της Συνέλευση έχει ληφθεί απόφαση να δοθεί συμπληρωματικό μέρισμα 0,212 ευρώ ανά μετοχή.

Ετσι, συνυπολογιζομένης και της επιστροφής κεφαλαίου οι μέτοχοι θα πάρουν συνολικά 0,642 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε απόδοση 8,5% επί της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής

Πηγή: sofokleousin.gr