Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 14:01:59 μ.μ.)  το Προεδρικό διάταγμα  που αφορά στους 312 προαχθέντες  κατ’ εκλογή στο βαθμό του συνταγματάρχη,  αντισυνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης  από 27-04-2021, ημερομηνία συμπληρώσεως του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό (αφορά στους  309 αντισυνταγματάρχες  και  από 8/2/21, 20/1/21 και 6/4/21 στους λοιπούς τρεις).

Με το ίδιο ΠΔ  ανακοινώνονται οι  264 προαχθέντες κατ’ εκλογή  στον βαθμό του αντισυνταγματάρχη, ταγματάρχες  Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 27-04-2021, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό.

Πηγή: sofokleousin.gr