Διπλασιασμό των εσόδων και των κερδών σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με το 2021, πέτυχε η Premia Properties το πρώτο τρίμηνο του 2022. 

Πιο ειδικά, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση εσόδων, λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας προ φόρων σε ενοποιημένη βάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021.

Τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €3,2 εκ., διπλασιασμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021.Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε €2,9 εκ. ενώ τα Προσαρμοσμένα EBITDA (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €1,6 εκ., έναντι €0,6 εκ. και €0,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2021. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1,8 εκ., έναντι € 0,2 εκ.

Παράλληλα η Premia συνέχισε την οργανική της ανάπτυξη εξασφαλίζοντας παράλληλα σημαντικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος μέσω της επιτυχούς έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) ύψους € 100 εκ. τον Ιανουάριο 2022, όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή της για αποτελέσματα τριμήνου.

Όσον αφορά τις προοπτικές για το σύνολο του 2022, η εταιρεία εκτιμά ότι, παρά την αβεβαιότητα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, τα εταιρικά χαρακτηριστικά της θα της επιτρέψουν να παραμείνει σε πορεία ανάπτυξης.

Πηγή: sofokleousin.gr