Έτοιμη, για να προχωρήσει τον Οκτώβριο, στην πρώτη έκδοση «πράσινων» ομολόγων, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τελευταία υιοθέτησε σήμερα ένα ανεξάρτητα αξιολογημένο πλαίσιο «πράσινων» ομολόγων, που τη φέρνει πιο κοντά στον στόχο της, ο οποίος είναι η έκδοση των εν λόγω ομολόγων μέχρι 250 δισ.ευρώ, που αντιπροσωπεύει το 30% της συνολικής έκδοσης του NextGenerationEU και θα αποδοθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο παρέχει στους επενδυτές την ασφάλεια, ότι τα κεφάλαια που θα κινητοποιηθούν, θα διατεθούν σε πράσινα έργα και ότι η Κομισιόν θα υποβάλει έκθεση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του.

Ο Επίτροπος αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση, Γιόχαν Χαν, δήλωσε: «Η πρόθεση της ΕΕ να εκδώσει έως και 250 δισ. ευρώ σε πράσινα ομόλογα από τώρα έως το τέλος του 2026 θα μας κάνει τον μεγαλύτερο εκδότη πράσινων ομολόγων στον κόσμο. Αυτό είναι, επίσης, μια έκφραση της δέσμευσής μας για βιωσιμότητα και θέτει τη βιώσιμη χρηματοδότηση στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας ανάκαμψης της ΕΕ».

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της NextGenerationEU για τα πράσινα ομόλογα καταρτίστηκε σύμφωνα με τις αρχές των πράσινων ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA), η οποία αποτελεί πρότυπο της αγοράς για τα πράσινα ομόλογα. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, το πλαίσιο εξετάστηκε από έναν δεύτερο πάροχο γνωμοδότησης, την Vigeo Eiris, εταίρο του ομίλου Moody’s ESG Solutions, η οποία θεωρεί ότι το πλαίσιο ευθυγραμμίζεται με τις αρχές των πράσινων ομολόγων της ICMA, συνάδει με την ευρύτερη στρατηγική της ΕΕ για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) και θα συμβάλει σημαντικά στη βιωσιμότητα.

Για τη χρηματοδότηση του προσωρινού μέσου ανάκαμψης NextGenerationEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, θα δανειστεί στις κεφαλαιαγορές έως 800 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2026. Από αυτά, τα 421,5 δισ. ευρώ θα είναι διαθέσιμα κυρίως για επιχορηγήσεις (στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και άλλων προγραμμάτων του προϋπολογισμού της ΕΕ)· και τα 385,2 δισ. ευρώ για δάνεια. Αυτό θα μεταφραστεί σε δανειοληψία ύψους, κατά μέσο όρο, περίπου 150 δισ. ευρώ ετησίως.

Πηγή: sofokleousin.gr