Μετά από πολλές καθυστερήσεις, εμπλοκές και παλινωδίες, ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση μιας από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας, που θα δημιουργήσει τουλάχιστον 3.000 θέσεις εργασίας αξιοποιώντας τον μεταλλευτικό πλούτο της Χαλκιδικής. 

Το κολοσσιαίο project, συνολικής επενδυτικής δαπάνης 1,9 δισ. ευρώ, μπαίνει στην τελική φάση υλοποίησης με την κύρωση από τη Βουλή της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας “Ελληνικός Χρυσός”, που τροποποιεί την από 17ετίας ισχύουσα σύμβαση, βελτιώνοντάς την σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η συμφωνία αφορά την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε Σκουριές, Ολυμπιάδα και Μαύρες Πέτρες-Στρατώνι στη βορειοανατολική Χαλκιδική, με εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (BAT) που εφαρμόζονται από τον μεταλλευτικό κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να επιτυγχάνεται το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Για την εκκίνηση του νέου επενδυτικού σχεδίου η “Ελληνικός Χρυσός” θα καταθέσει νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και θα εκδοθεί νέα Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 15ετούς ισχύος.

Η εταιρεία αναλαμβάνει ακόμη δέσμευση για διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων μεταλλουργικής κατεργασίας του συμπυκνώματος πυριτών Ολυμπιάδας, που θα εξασφαλίζουν περιβαλλοντική, λειτουργική και οικονομική αποδοτικότητα. 

Για το έργο στις Σκουριές η συμφωνία προβλέπει ότι το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα θα μειωθεί δραστικά με τη χρήση της Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνικής (BAT) Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων και άλλων βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η νέα Επενδυτική Συμφωνία συνοδεύεται από αναβαθμισμένο, σύγχρονο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει: 

 • Ολοκλήρωση κατασκευής του έργου των Σκουριών και μετάβασή του σε φάση παραγωγής
 • Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του μεταλλείου της Ολυμπιάδας σε 650.000 τόνους ετησίως, από 400.000 τόνους σήμερα.
 • Αναβάθμιση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Στρατωνίου, που θα επιτρέψει τις εξαγωγές των παραγομένων προϊόντων σε χύδην μορφή. 
 • Περαιτέρω επενδύσεις σε γεωλογική έρευνα στην περιοχή του μεταλλείου Μαύρων Πετρών-Στρατωνίου.

Πολλαπλά οφέλη για Δημόσιο, εργαζόμενους, οικονομία

Τα οφέλη που προκύπτουν από το αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας κατά τη διάρκεια ζωής τους, είναι τα εξής:

 1. 1,9 δισ. ευρώ επιπλέον επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας
 2. 1.400 νέες θέσεις εργασίας και επιπλέον 900 κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών –Συνολικά 3.000 άμεσες θέσεις εργασίας – 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, με προτεραιότητα στο εργατικό δυναμικό του Δήμου Αριστοτέλη.
 3. 2 δισ. ευρώ έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο (φόρος εισοδήματος και κοινωνικές εισφορές, μεταλλευτικά δικαιώματα).
 4. Ανω των 191 εκατ. ευρώ έσοδα από τα μεταλλευτικά τέλη για το κράτος και την τοπική κοινωνία 
 5. 3,5 δισ. ευρώ εκτιμώμενη αξία των αγορών αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες προμηθευτές.
 6. Επενδύσεις και δαπάνες 70 εκατ. ευρώ για έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.
 7. Επέκταση της διάρκειας ζωής των μεταλλείων από 18 σε 25+ έτη

Πηγή: sofokleousin.gr