Σε τροχιά επιταχυνόμενης ανάπτυξης και αυξανόμενης κερδοφορίας βρίσκεται ο όμιλος Aloumil-Μυλωνάς, μετά την αναδιάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων και την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης.

Παρά τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία, η εισηγμένη μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της επέτυχαν  μεγάλη αύξηση πωλήσεων κατά το πρώτο εφετινό εξάμηνο, πολλαπλασιάζοντας τα καθαρά κέρδη τους.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 26,6%) και διαμορφώθηκε σε 140,5 εκατ. ευρώ (έναντι €111,0 εκατ. στο α΄ περυσινό εξάμηνο.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν (+119,4%) και διαμορφώθηκαν σε 19,5 εκατ. ευρώ, από  €8,9 εκατ. πέρυσι.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων χεδόν τριπλασιάστηκαν (117,6%), υπερβαίνοντας τα 11 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 4 εκατ. στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα μεγέθη της εισηγμένης

Ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης μητρικής εταιρείας αυξήθηκε κατά 23,4% στο εξάμηνο και διαμορφώθηκε σε 90,4 εκατ. ευρώ, από 73,3 εκατ. στοπερυσινό α΄ εξάμηνο..

Τα καθαρά προ φόρων κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 255,4%(!) και διαμορφώθηκαν σε 5,5 εκατ. ευρώ, από €1,5 εκατ. στην αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο.

 Σε ανακοίνωση της η εισηγμένη εταιρεία επισημαίνει ότι η εντυπωσιακή βελτίωση των αποτελεσμάτων, η ισχυρή οικονομική της θέση και η δημιουργία θετικών ταμειακών ροών, δημιουργούν συνθήκες ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν μελλοντικά ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία.

Πηγή: sofokleousin.gr