Πληρώνονται σήμερα τελευταία μέρα του Ιουνίου τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και σύμφωνα με τον Οργανισμό θα καταβληθούν επιδόματα σε 868.318 δικαιούχους τα εξής επιδόματα:

 •     Αναπηρικά επιδόματα: δικαιούχοι 171.947
 •     Επίδομα σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων: δικαιούχοι 18.842
 •     Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων: δικαιούχοι 15.205
 •     Επίδομα στέγασης: δικαιούχοι 252.668
 •     Επίδομα ομογενών-προσφύγων: δικαιούχοι 6.646
 •     Έξοδα κηδείας ανασφάλιστων: δικαιούχοι 119
 •     Επίδομα στεγαστικής συνδρομής: δικαιούχοι 967
 •     Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 261.622
 •     Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια (προστασία πρώτης κατοικίας): δικαιούχοι 2.735
 •     Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια (πρόγραμμα Γέφυρα): δικαιούχοι 124.340
 •     Επίδομα γέννησης: δικαιούχοι 12.221
 •     Επίδομα πυρόπληκτων τέκνων: δικαιούχοι 4
 •     Επίδομα πλημμυροπαθών τέκνων: δικαιούχοι 2

επίδομα αναδοχής

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει για πρώτη φορά το επίδομα αναδοχής. Η ανάληψη της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από τον ΟΠΕΚΑ έγινε με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ.31720 (ΦΕΚ Β΄ 2220/26.05.2021) «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής».

Η οικονομική ενίσχυση της αναδοχής αφορά σε κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή και χορηγείται στους ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο, μετά την ενηλικίωσή του, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του αναδεχόμενου ατόμου.

Η καταβολή αφορά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 26/05 έως και τις 31.05.  Αφορά σε 116 ανάδοχα παιδιά και το ποσό ανέρχεται σε 6.146 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την προηγούμενη εργάσιμη.

Πηγή: sofokleousin.gr