Πτώση στα κέρδη προ φόρων καθώς και στις πωλήσεις κατέγραψε η εταιρεία Πλαστικά Θράκης, κατά το α’ τρίμηνο το 2022, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Ειδικότερα οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του έτους ανήλθαν στα  106,3 εκατ., ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 οι πωλήσεις είχαν ανέλθει στα 111,4 εκατ.ευρώ. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανέρχονται σε 15,5 εκατ., ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 είχαν διαμορφωθεί στα 35,9 εκατ. 

«Τα Κέρδη προ φόρων του πρώτου τριμήνου από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων παρουσιάζουν υστέρηση κατά 27.2%, συγκριτικά με τα Κέρδη προ Φόρων από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ωστόσο, με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν τόσο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, λόγω της έξαρσης της πανδημίας, όσο και των τωρινών ιδιαίτερων συνθηκών, λόγω της εξελισσόμενης πολεμικής σύρραξης και των πληθωριστικών πιέσεων, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η άμεση σύγκριση μεταξύ των δυο περιόδων», αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, ήτοι με το πρώτο τρίμηνο του 2019, τα Κέρδη προ Φόρων του πρώτου τριμήνου του 2022 έχουν υπερδιπλασιαστεί, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 108.9%, καταδεικνύοντας, σύμφωνα με την εταιρεία, τη σημαντικά αυξημένη κερδοφορία, παρά τις εξαιρετικά αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά στο πρώτο τρίμηνο του 2022 και τη σημαντική αύξηση του κόστους των Α’ Υλών, ενέργειας και μεταφορικών. 

Ο όμιλος διατήρησε το πρώτο τρίμηνο αυξημένη ρευστότητα καταγράφοντας και ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου καθαρό δανεισμό 12,4 εκατ ευρώ.

Οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου τριμήνου 2022, καθώς και το σχετικό Δελτίο Τύπου θα δημοσιευθούν την Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.com), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Πηγή: sofokleousin.gr