Στα 10,02 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους της Πλαστικά Θράκης το πρώτο εξάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 130% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ ο κύκλος εργασιών της από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα 155,37 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένος σε σχέση με πέρυσι.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 62,7% στα 26,78 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία εμφάνισε μικτά κέρδη ύψους 42,14 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 30%.

Σημαντική ήταν η μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά € 36.556 χιλ. (στις 30.06.2020 ανήλθε σε 46.972 χιλ. ευρώ, σε σχέση με 83.528 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019, ήτοι ποσοστιαία μείωση 43,8%), με το δείκτη Καθαρός Δανεισμός/Ίδια Κεφάλαια να διαμορφώνεται σε 0,31 σε σχέση με 0,57 στις 31.12.2019 και το δείκτη Καθαρός Δανεισμός / EBITDA να διαμορφώνεται σε 1,30 στις 30.06.2020, ενώ η τιμή του δείκτη διαμορφώθηκε σε 2,91 στις 31.12.2019 και 3,31 στις 30.06.2019.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.06.2020 ανήλθε σε 151.851 χιλ. ευρώ σε σχέση με 146.349 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019.

Πηγή: sofokleousin.gr