Στο ποσό των 148,6 εκατ. ευρώ ανήλθε η αξία των πωλήσεων της Πλαίσιο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, από 137,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο σημειώνοντας αύξηση 8,0%, κυρίως χάρις στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 5,343 εκατ. ευρώ από 5,261 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 1,5%. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 4,3% και ανήλθαν στα 0,5 εκατ ευρώ ενώ σημαντική ήταν η ανάκαμψη της καθαρής κερδοφορίας στα 0,3 εκατ. ευρώ (+85,5%).

Βελτιωμένη ήταν η ταμειακή ρευστότητα σε διψήφιο ποσοστό που υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ και η σταθερή καθαρή ρευστότητα στα 29,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Πλαίσιο διαθέτει σταθερά ισχυρά ίδια κεφάλαια, πλέον των 93 εκατ. ευρώ.

Πηγή: sofokleousin.gr