Κατά 11,8% αύξησε τις πωλήσεις της η εταιρεία “Πλαίσιο” το 2020, αν και τα καταστήματά της παρέμειναν επί τρεις μήνες κλειστά, λόγω πανδημίας. Ο πρόσθετος τζίρος έφερε και αυξημένα κέρδη.

Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία,  οι ετήσιες πωλήσεις ανήλθαν σε  354,6  εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 20% στα € 3,6 εκ. με την καθαρή κερδοφορία να ενισχύεται κατά 59,7% στα € 3,1 εκ.

Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει τη διανομή μερίσματος € 0,05 ανά μετοχή. 

Η εταιρεία σημειώνει εξάλλου την επαύξηση της ταμειακής ρευστότητας κατά περίπου €20 εκ. στα €58 εκ. και την εκτίναξη των καθαρών διαθεσίμων σε περίπου 40 εκατ. ευρώ – σχεδόν στα μισά της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 95,7 εκ. ευρώ, παραμένοντας σταθερά υψηλότερα της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής: “Το 2020 ήταν ένα έτος παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον καταφέραμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας κατά 11,8%, παρότι τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά για περίπου τρεις μήνες. Η μακροχρόνια στρατηγική μας, με έμφαση στις επενδύσεις σε υποδομές σε αντιδιαστολή με τον ανεξέλεγκτα μεγάλο αριθμό καταστημάτων, δικαιώθηκε και μας οδήγησε σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. 

Η διακοπή της λειτουργίας των φυσικών καταστημάτων, λόγω της πανδημίας, απέδειξε την αξιοπιστία μας, μας διαχώρισε από τον ανταγωνισμό και οδήγησε όχι μόνο στην αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας, αλλά και των μεριδίων αγοράς. 

Κύρια όμως οδήγησε στην περαιτέρω αναγνώριση και καθιέρωση της αξιοπιστίας του brand μας και στην αύξηση της πελατειακής μας βάσης. Η ηγετική θέση της Πλαίσιο στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων συμπληρώθηκε από την ισχυρή βελτίωση των πωλήσεων στις μικρές επιχειρήσεις και τους τελικούς καταναλωτές”. 

Πηγή: sofokleousin.gr