Δημοσιεύθηκε η έβδομη τροποποίηση της απόφασης ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη 664, επιπλέον, αιτήσεων χρηματοδότησης δημόσιας δαπάνης 1.210.529,67 ευρώ.

Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη δράση ανέρχονται στα 12.956.

Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 23.690.654,53 ευρώ.

Πηγή: sofokleousin.gr