Πιλοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας σε δίκτυο έντονου κυκλοφοριακού φορτίου, έθεσε σε λειτουργία η Περιφέρεια Αττικής με περιπολίες επί της λεωφ. Κηφισού, τριών ειδικών οχημάτων τύπου βαν τα οποία εβρισκόμενα σε διαρκή επικοινωνία με το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας, θα παρεμβαίνουν για να επιλύουν άμεσα κυκλοφοριακά προβλήματα ώστε να μην δημιουργούνται σημαντικές καθυστερήσεις.

Πρόκειται για μία καινοτόμα πρωτοβουλία την έναρξη και την εκτέλεση της οποίας παρακολούθησε ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης συνοδευόμενος από αρμόδια για την Οδική Ασφάλεια, στελέχη, της Περιφέρειας.

Τα οχήματα είναι στελεχωμένα με καταρτισμένο προσωπικό και εξοπλισμένα με συστήματα φωτεινής και ηχητικής προειδοποίησης, ασύρματη επικοινωνία, GPS καθώς και πλήρη σειρά εργαλείων και υλικών πυρόσβεσης και απορρόφησης λιπαντικών από το οδόστρωμα. Πέρα από την επικοινωνία με το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας το οποίο θα εποπτεύει και θα συντονίζει τις επιχειρήσεις, θα συνεργάζονται και με τα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, ενώ θα καταγράφουν οποιαδήποτε επικινδυνότητα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους χρήστες του οδικού δικτύου και θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μένει ανοιχτή η λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Με αφορμή την υλοποίηση της δράσης ο περιφερειάρχης επισήμανε τα εξής:

«Επενδύουμε σε καινοτόμες δράσεις, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη βιώσιμη κινητικότητα και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.

Τα τρία Βαν εξυπηρέτησης των πολιτών στη Λεωφόρο Κηφισού θα μπορούν να παρέμβουν άμεσα όπου κριθεί αναγκαίο. Συγκεκριμένα θα μπορούν να διευκολύνουν οχήματα τα οποία έχουν ακινητοποιηθεί λόγω έλλειψης καυσίμου, μπαταρίας, φθοράς ελαστικού κ.λπ., ώστε να μην παρεμποδίζεται επί μακρόν η κυκλοφορία και να μην προκαλούνται συμφορήσεις ή και ατυχήματα».

Πηγή: sofokleousin.gr