Ιδιαίτερα θετικές είναι οι ενδείξεις για την έκβαση του μεγάλου εγχειρήματος της Alpha Bank, που αφορά την τιτλοποίηση κόκκινων δανείων 10 δισ. ευρώ (πακέτο Galaxy) και την πώληση της θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal, στην οποία θα ανατεθεί η διαχείριση όλων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή στη λήξη της προθεσμίας  κατατέθηκαν ενδεικτικές προσφορές από 4 ή 5 ενδιαφερόμενους – συμπεριλαμβανομένων των  PIMCO και Bain, που εμφανίζονται ως επικρατέστεροι  υποψήφιοι επενδυτές.

Το πακέτο Galaxy αποτελείται κυρίως από μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής (στεγαστικά, καταναλωτικά, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων) που έχουν εμπράγματες διασφαλίσεις. Η ύπαρξη σημαντικών εξασφαλίσεων εκτιμάται ότι καθιστά ελκυστικό το τιτλοποιούμενο πακέτο και θα οδηγήσει στην επίτευξη ικανοποιητικού τιμήματος. Ετσι η ζημία που θα εγγράψει η τράπεζα δεν θα είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι είχε αρχικά υπολογισθεί, πριν τα δεδομένα της αγοράς αλλάξουν επί τα χείρω λόγω της πανδημίας.

Εναντι των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων θα εκδοθούν ομολογίες τριών κατηγοριών. Η τράπεζα θα κρατήσει τις ομολογίες πρώτης διαβάθμισης (senior note) και το 5% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης. Το υπόλοιπο 95% θα μεταβιβασθεί στον προτιμητέο επενδυτή.

Ο επενδυτής θα εξαγοράσει επίσης το 80%-100% της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων  Cepal, η οποία με 10ετή σύμβαση θα αναλάβει τη διαχείριση όλων των NPEs της Alpha στην ελληνική αγορά.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης απόσχιση και εισφορά στη Cepal του κλάδου διαχείρισης NPEs της τράπεζας. Ετσι η εταιρεία θα έχει υπό διαχείριση συνολικές απαιτήσεις 27 δισ. ευρώ και θα είναι η μεγαλύτερη στην ελληνική αγορά.

Μαζί με τον κλάδο θα μεταφερθούν στη Cepal – εφόσον συναινέσουν, οι 800 εργαζόμενοι της εσωτερικής διεύθυνσης διαχείρισης NPEs. Στόχος της τράπεζας είναι να μετακινηθούν όλοι οι εργαζόμενοι, με πλήρη κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

Από την 1η Ιουλίου τη θέση του CEO της Cepal ανέλαβε ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος, μέχρι τώρα Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Καθυστερήσεων Επιχειρήσεων της Alpha Βank.
 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκτελεστικός πρόεδρος θα αναλάβει ο Αρτέμης Θεοδωρίδης, Γενικός Διευθυντής Καθυστερήσεων και  Διαχείρισης Διαθεσίμων της Τράπεζας.

Πηγή: sofokleousin.gr