Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2021 παρατείνεται η υποχρέωση δήλωσης δεδομένων τιμών, από τα σούπερ μάρκετ, στην ψηφιακή πλατφόρμα e-Καταναλωτής, με βάση την απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Υπόχρεοι αποστολής δεδομένων τιμών είναι όλες οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων (σούπερ μάρκετ) που ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τους, το έτος 2018, υπερέβαινε τα 90.000.000 ευρώ.

Οι κωδικοί προϊόντων δύνανται να ανανεώνονται περιοδικά, με βάση τις πωλήσεις τους και τις εποχικές ανάγκες με απόφαση του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, προκειμένου να ανανεώνεται/ διευρύνεται η λίστα των αγαθών με τις τιμές διάθεσής τους. Στην περίπτωση αυτή, οι υπόχρεοι λαμβάνουν ηλεκτρονικά επικαιροποιημένη λίστα με όλους τους ισχύοντες κωδικούς προϊόντων.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν την πλατφόρμα του e-Καταναλωτή καθημερινά και η ενημέρωση αφορά στην προηγούμενη ημέρα και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 11 π.μ. της επόμενης ημέρας ενώ μπορούν να αναρτούν στην ψηφιακή πλατφόρμα και προωθητικές ενέργειες με ψηφιοποιημένα φυλλάδια προσφορών.

Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων επισύρουν τις κάτωθι κυρώσεις:

  1. Για τις επιχειρήσεις που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους, το έτος 2018, κυμαίνεται από 90.000.0000 ευρώ έως 250.000.000 ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ.
  2. Για τις επιχειρήσεις που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους, το έτος 2018, κυμαίνεται από 250.000.001 ευρώ έως 500.000.000 ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 25.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ.
  3. Για τις επιχειρήσεις που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους, το έτος 2018, κυμαίνεται από 500.000.001 ευρώ και άνω, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 50.001 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

Πηγή: sofokleousin.gr