Θετικές οικονομικές επιδόσεις επιτυγχάνει και φέτος η εισηγμένη εταιρεία εμπορίας-διανομής πετρελαιοειδών Elinoil, παρά τη δυσμενή συγκυρία που διαμορφώνεται λόγω της πανδημίας. Στο 9μηνο αύξησε σημαντικά τον όγκο πωλήσεων – κυρίως στο εξωτερικό. Ομως ο κύκλος εργασιών της εμφανίζεται μειωμένος, καθώς υποχώρησαν αισθητά οι διεθνείς και οι εγχώριες τιμές υγρών καυσίμων.

Οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων στην εσωτερική αγορά ανήλθαν σε 396 χιλ. μετρικούς τόνους στο 9μηνο, έναντι 403 χιλ. μετρικών τόνων την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2%. Στο Διεθνές Εμπόριο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2,17 εκατ.  μετρικούς τόνους, από 2 εκατ. μετρικούς τόνους το εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9%.

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου για το εννεάμηνο διαμορφώθηκε σε 1,17 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας κάμψη κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην πολύ μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 36,9 εκατ. έναντι € 38,6 εκατ. του εννεαμήνου του 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 4% που οφείλεται κυρίως στις μειωμένες πωλήσεις των καυσίμων κίνησης στην εσωτερική αγορά.

Σ’ αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον εξ’ αιτίας της πανδημίας, το γ’ τρίμηνο του 2020 ήταν αναμενόμενο να επηρεαστεί αρνητικά σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Η κερδοφορία της ΕΛΙΝΟΙΛ εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την πορεία του τουρισμού, δεδομένου ότι έχει αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο πρατηρίων στα νησιά και πολλαπλές συνεργασίες στις μαρίνες.

Η αγορά παρουσίασε μια σημαντική βελτίωση στο γ’ τρίμηνο. Συγκεκριμένα, τα καύσιμα κίνησης στο γ’ τρίμηνο παρουσίασαν μείωση -8%, έναντι μείωσης -15,6% στο α’ εξάμηνο.

Αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων ήταν, να πετύχει ο Όμιλος ένα ακόμη κερδοφόρο τρίμηνο. Αναλυτικά

  • τα EBITDA ανήλθαν σε € 3.4 εκατ. ευρώ, έναντι € 4,8 εκατ.πέρυσι
  • τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν  σε 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι € 2,9 εκατ. στο αντίστοιχο περυσινό 9μηνο.

Πηγή: sofokleousin.gr