“Ανάσα ζωής” παίρνει η Intralot, συνάπτοντας νέα συμφωνία με ομολογιούχους δανειστές της για αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων και πρόσθετη χρηματοδότηση, με έκδοση νέων Εξασφαλισμένων Ομολογιών (SSNs)

Οι αντισυμβαλλόμενοι ομολογιούχοι κατέχουν το 82,6% των Ομολογιών SUNs (Senior Unsecured Notes) συνολικού ποσού 250 εκατ. ευρώ που λήγουν το 2021 και το 13% των SUNs 2024  συνολικού ύψους €500 εκατ.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με ορισμένα μέλη από την ομάδα των ομολογιούχων για πρόσθετη γραμμή χρηματοδότησης 147,6 εκατ. ευρώ

Η Intralot θα εκδώσει για λογαριασμό των ομολογιούχων δανειστών της νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες (SSNs) συνολικού αρχικού κεφαλαίου 244,6 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, με επιτόκιο 7,09% το πρώτο και δεύτερο έτος, 8,19% το τρίτο έτος από την έκδοση και 8,87%στη συνέχεια.

Ο Όμιλος θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε κεφαλαιοποίηση τόκων, με επιτόκιο πληρωμής σε είδος (payment-in-kind interest rate) 9,98% τα πρώτα τρία έτη και 10,27% τα επόμενα.

Πηγή: sofokleousin.gr