Θετικά αποτελέσματα κατέγραψε η Π.Πετρόπουλος στο πρώτο εννεάμηνο του 2021, με  τον υπερτριπλασιασμό των κερδών προ φόρων να ξεχωρίζει, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την εταιρεία.

Συγκριμένα  τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €7,1εκ σημειώνοντας αύξηση 153%, έναντι €2,8εκ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 138% και ανήλθαν σε €4,7εκ έναντι €2,0εκ στις 30.9.2020. 
Επίσης, οι πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 42,6% και ανήλθαν σε €110,7εκ από €77,6εκ στις 30.9.2020. Το EBIDTA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 98% και ανήλθε σε €8,8εκ από €4,5εκ στις 30.9.2020. 

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 43,3% στα €14,0εκ από €24,7εκ στις 31.12.2020 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 93,3% και ανήλθε σε €0,9εκ, από €13,7εκ στις 31.12.2020. Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν κατά 19% στα €13,1εκ στις 30.9.2021 από €11,0εκ στις 31.12.2020. 

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 30.9.2021 ήταν 62,4%. 

Πηγή: sofokleousin.gr