Στην έκδοση ομολόγου ύψους 150 εκατ. ευρώ προχώρησε η OTE plc, θυγατρική του ΟΤΕ, λήξης Ιουνίου 2023.

Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 0,666% ετησίως. Το νέο ομόλογο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom AG.

Το ομόλογο εκδόθηκε από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (GMTN Programme), που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, και δεν είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση.

Η εκκαθάριση πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Τα έσοδα από το νέο ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση μέρους του ομολόγου ποσού 375 εκατ.ευρώ της OTE plc, λήξεως Ιουλίου 2022.
 

Πηγή: sofokleousin.gr