Στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος κατάρτισης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ», μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτημάτων και των ενστάσεων.

Όπως ανακοίνωσε η ΚΕΟΣΟΕ υπεβλήθησαν συνολικά 577 αιτήματα από τα οποία απορρίφθηκαν τα 13, επιλαχόντες είναι 87, ενώ έγιναν δεκτές οι πέντε ενστάσεις και παραιτήθηκαν 3 επιτυχόντες.

Ο αρχικός αριθμός των θέσεων που θα μπορούσαν να καλυφθούν είχε προβλεφθεί σε 981, με αποτέλεσμα τα λιγότερα αιτήματα τα οποία υπεβλήθησαν να δίνουν τη δυνατότητα να «προκηρυχθεί και δεύτερος κύκλος υποβολής αιτημάτων για όλες τις Περιφέρειες της χώρας πλην της Αττικής και της Κρήτης».

Τέλος, όπως σημειώνει η ΚΕΟΣΟΕ, σχετικά με την έναρξη των προγραμμάτων οι επιτυχούσες και οι επιτυχόντες με την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων θα λάβουν πλήρεις οδηγίες για τις περαιτέρω διαδικασίες από την ΚΕΟΣΟΕ και τον ανάδοχο του έργου.

Πηγή: sofokleousin.gr