Ο ΟΠΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοίνωσε σήμερα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ εξαμήνου 2021 στα 570,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,2% σε ετήσια βάση, παρά τις κατά 40% λιγότερες ημέρες λειτουργίας των καταστημάτων ΟΠΑΠ. Τα GGR στο β’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν στα 395,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 120,4% ενισχυμένα από την επαναλειτουργία των καταστημάτων, την αυξημένη συνεισφορά του online και την πλήρη ενοποίηση της Stoiximan.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε κατά 30,2% και διαμορφώθηκε στα 248,8 εκατ. ευρώ (α’ εξάμηνο 2020: 191,1 εκατ. ευρώ). Το β’ τρίμηνο 2021 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε 173,2 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 151,9% (β’ τρίμηνο 2020: 68,8 εκατ. ευρώ) λόγω της αύξησης των εσόδων σε συνδυασμό με υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας, παρά τη δυσανάλογη εισφορά επί του GGR της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ», ώστε να πληροί το ελάχιστο ετήσιο συμβατικό όριο των 50 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διπλαιάστηκαν (+99,8%) στα 204,8 εκατ. ευρώ (α’ εξάμηνο 2020: 102,5 εκατ. ευρώ). Σε επαναλαμβανόμενη βάση  είναι αυξημένα κατά 74,4%

Τα EBITDA στο β’ τρίμηνο 9πλασιάστηκαν(!) και διαμορφώθηκαν σε 143,5 εκατ. ευρώ (β’ τρίμηνο 2020: 16,2 εκατ. ευρώ) αυξημένα κατά 127,3 εκατ. ευρώ σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια.

Τα λειτουργικά έξοδα α’ εξαμήνου 2021 ανήλθαν στα 175,1 εκατ. ευρώ έναντι 124,8 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο 2020, αυξημένα κατά 40,3% σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά έξοδα β’ τριμήνου 2021 ανήλθαν στα 99,1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 47,6% σε σχέση με πέρυσι. Σε συγκρίσιμη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας την επίδραση της πλήρους ενοποίησης της Stoiximan και διάφορα έκτακτα κονδύλια, τα λειτουργικά έξοδα α’ εξαμήνου 2021 μειώθηκαν κατά 12,4% σε σχέση με πέρυσι ενώ στο β’ τρίμηνο 2021 μειώθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά κέρδη εξαμήνου τετραπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 82,1 εκατ. ευρώ (α’ εξάμηνο 2020: 20,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 125,1% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Τα καθαρά κέρδη το β’ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκαν στα 71,9 εκατ. ευρώ (β’ τρίμηνο 2020: ζημίες 15,1 εκατ. ευρώ) επιστρέφοντας δυναμικά στην κερδοφορία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να διανεμηθεί προμέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης. Ημερομηνία αποκοπής είναι η 20η Οκτωβρίου. Το προμέρισμα μπορεί να επανεπενδυθεί  σε μετοχές της εταιρείας.

Ο Jan Karas, διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ δήλωσε:

«Με ικανοποίηση ανακοινώνουμε τα οικονομικά αποτελέσματά μας για το δεύτερο τρίμηνο του 2021, τα οποία αναδεικνύουν μια δυναμική επιστροφή στην κανονικότητα. Η σημαντική ανάκαμψη των retail δραστηριοτήτων συνεισέφερε ξεκάθαρα στις επιδόσεις μας, ενώ τα έσοδα από τις online δραστηριότητες διατήρησαν ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική.

Παρά τους περιορισμούς για τη νόσο COVID-19 που είναι ακόμα σε ισχύ, καταφέραμε να προσελκύσουμε ξανά τους πελάτες στα καταστήματά μας, με βάση το ολοκληρωμένο εμπορικό πλάνο μας και τη συνεχή εστίαση μας στην παροχή παγκόσμιου επιπέδου διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών. Η προσέγγιση αυτή στηρίζει την ανάκαμψη και τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων των συνεργατών μας.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να ηγούμαστε της online αγοράς, χάριν στη μακροπρόθεσμη, διπλή στρατηγική μας, με την επένδυσή μας στην Kaizen Gaming να συνεχίζει να αποδίδει και τις διαδικτυακές δραστηριότητες του ΟΠΑΠ να ενισχύονται και να διαφοροποιούνται περαιτέρω. Συνολικά, ο ΟΠΑΠ διαθέτει ένα μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο, αναπτύσσοντας συνεχώς και παρέχοντας υπηρεσίες, με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στις προσδοκίες των πελατών μας.

Κοιτώντας προς το μέλλον, παραμένουμε εστιασμένοι στην επέκταση της online παρουσίας μας, την ψηφιοποίηση της retail εμπειρίας και την εξέλιξη του brand και του προϊοντικού χαρτοφυλακίου μας, ώστε να προσελκύσουμε νέα κοινά και να ενεργοποιήσουμε περαιτέρω τα ήδη υπάρχοντα».

Πηγή: sofokleousin.gr