Η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΔΥΕ) ζητεί με σημερινή ανακοίνωσή της να υλοποιηθούν επτά μέτρα για την προστασία των δικαστών, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων κ.λπ. από την πανδημία κατά τη διάρκεια της πλήρους λειτουργίας των δικαστηρίων.

Ειδικότερα, η ΟΔΥΕ ζητεί οι συναρμόδιοι υπουργοί να ανακαλέσουν άμεσα την κοινή υπουργική απόφαση για την πλήρη λειτουργία των δικαστηρίων κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων και παράλληλα να εκδώσουν νέα που να περιλαμβάνει τα εξής επτά μέτρα:

1) Την έκδοση αναλυτικής ΚΥΑ με την οποία θα καθορίζεται με πλήρη σαφήνεια και με την ευθύνη των αρμοδίων οργάνων της πολιτείας, κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία των δικαστηρίων στη βάση υγειονομικών πρωτοκόλλων που θα εκδίδονται με την ευθύνη του ΕΟΔΥ για κάθε γεωγραφική περιφέρεια, αλλά και ανάλογα με το κάθε κτήριο που στεγάζει τις δικαστικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι η λειτουργία των Δικαστηρίων είναι σύνθετη και ιδιαίτερη λειτουργία και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίζονται τα δικαστήρια όπως οι υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες,

2) Τη φύλαξη στις εισόδους όλων των δικαστικών κτηρίων με την πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού και έλεγχο, θερμομέτρησης και καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας όλων των εισερχομένων στις εισόδους των δικαστικών κτηρίων αλλά και των εισερχομένων στα γραφεία των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας,

3) Την υποχρεωτική εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τις δικαστικές υπηρεσίες “με ραντεβού”,

4) Την διενέργεια δωρεάν τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, όσες φορές απαιτείται (όπως ισχύει για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη), σε όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους και δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και πάντως σε α’ φάση οπωσδήποτε σε γεωγραφικές περιφέρειες που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες σε αριθμό κρουσμάτων,

5) Χορήγηση σε πλήρη επάρκεια των απαραίτητων υλικών προστασίας (αντισηπτικά, μάσκες, γάντια), καθώς και έγκριση δαπάνης σε όλες τις υπηρεσίες για την τοποθέτηση πλέξιγκλας, όπου αυτή δεν έχει γίνει,

6) Αύξηση των κονδυλίων που αφορούν την καθαριότητα και έκτακτη πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, προκειμένου να υπάρχει σε καθημερινή και συνεχή βάση καθαριότητα και φροντίδα των εσωτερικών χώρων (κοινόχρηστων και μη) των δικαστικών κτηρίων. ‘Αλλωστε τέτοια πρόνοια ελήφθη για το άνοιγμα των σχολείων, τα οποία είναι χώροι συνάθροισης με σαφώς μικρότερη επιβάρυνση απ’ ό,τι τα δικαστήρια, δεδομένης της ομοιογένειας του πληθυσμού που συνέρχεται στα σχολεία, σε σχέση με τη μεγάλη ανομοιογένεια του πληθυσμού που συναθροίζεται στους χώρους των δικαστηρίων και

7) ‘Αμεση προώθηση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό στο χώρο των δικαστηρίων, με την δημόσια δέσμευση του υπουργείου για σαφή χρονικό προγραμματισμό της υλοποίησης: α) της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και β) της ηλεκτρονικής έκδοσης των πιστοποιητικών σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.

Πηγή: sofokleousin.gr