Επένδυση για την παραγωγή των πιστοποιημένων δομικών συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης Bioclima ολοκλήρωσε ο Όμιλος Druckfarben. Τα συγκεκριμένα προϊόντα παράγονται στη νέα, σύγχρονη, αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής στον Ασπρόπυργο Αττικής, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2022. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ που ήταν μέρος του τριετούς επενδυτικού πλάνου του Ομίλου Druckfarben, ύψους 5,4 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφεραν χθες στελέχη του Ομίλου στο πλαίσιο ενημέρωσης δημοσιογράφων στον Ασπρόπυργο, οι νέες, υψηλού τεχνολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη γραμμή παραγωγής έτοιμων τελικών επιχρισμάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, καθώς και την αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής & συσκευασίας κονιαμάτων, θα εξυπηρετήσουν την υφιστάμενη προϊοντική γκάμα, αλλά και θα διευρύνουν τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι τον επόμενο χρόνο θα γίνει περαιτέρω αναβάθμιση της μονάδας με ιμάντες μεταφοράς φορτίων για την υλοποίηση της οποίας θα απαιτηθεί επιπλέον 1 εκατ. ευρώ.

Τα ολοκληρωμένα δομικά συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης Bioclima προσφέρουν ολοκληρωμένη λύση για την θωράκιση ενός κτηρίου καλύπτοντας ολικά σαν μανδύας τόσο σε κάθετες επιφάνειες (ClimaWall) όσο και στα δώματα (ClimaRoof). Με αυτόν τον τρόπο, αποτελούν κομμάτι μιας νέας ανθρωποκεντρικής και περιβαλλοντικής αρχιτεκτονικής κουλτούρας που συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρημάτων και ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως μέσω της μείωσης των εκπομπών CO 2 λόγω μειωμένης χρήσης μονάδων θέρμανσης / ψύξης.

Πρόκειται για ‘έξυπνα’ συστήματα, ικανά να ανταποκρίνονται στις κλιματικές και περιβαλλοντολογικές μεταβολές, καθώς περιορίζουν τους ρύπους, συμβάλλουν στην υγιεινή ατμόσφαιρα στο εσωτερικό περιβάλλον (indoor environmental quality), παρέχουν στεγανότητα, αξιοποιούν τη θερμική χωρητικότητα και βελτιώνουν την ενεργειακή συμπεριφορά του κάθε κτηρίου είτε αυτό είναι σπίτι, σχολείο, ξενοδοχείο ή ακόμα και δημοσία δομή. Αποτέλεσμα όλων αυτών, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η ανακαίνιση των κτιρίων, καθώς και η μείωση του ενεργειακού κόστους.

Τα πιστοποιημένα δομικά συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης

Bioclima είναι τα πρώτα ελληνικά συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με «Πράσινη» Πιστοποίηση EPD (Environmental Product Declaration), εξασφαλίζοντας την ανώτερη «οικολογική» ταξινόμηση των κτηριακών κατασκευών σύμφωνα με τα συστήματα βαθμονόμησης διεθνούς κύρους, όπως τα Lead, Breem & Well. Επιπλέον, τα προϊόντα Bioclima είναι πλήρως εναρμονισμένα με όλους τους σύγχρονους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς, σχετικά με τη θερμομόνωση και την πυροπροστασία των κτηριακών κατασκευών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της παρουσίασης, στην Ελλάδα η πλειονότητα των κτισμάτων, περίπου το 55%, έχει ηλικία άνω των 40 ετών με αποτέλεσμα την σχεδόν παντελή έλλειψη μόνωσης με ενεργειακές απώλειες έως και 70%. Στο πλαίσιο αυτό, το κτιριακό απόθεμα στην χώρα διαθέτει πολύ μεγάλα περιθώρια για ενεργειακές επεμβάσεις. Τα συστήματα Bioclima μπορούν να πετύχουν έως και 65% εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας, πέρα από την αισθητική αναβάθμιση, τη συντήρηση και τη βελτίωση του χρόνου ζωής του ακινήτου.

Ο Όμιλος Druckfarben είναι 100% ελληνική οικογενειακή εταιρεία με περισσότερα από 40 χρόνια στην ελληνική αγορά. Διαθέτει πάνω από 100.000 τ.μ. εγκαταστάσεων και έχει δραστηριότητα σε 14 χώρες. Απασχολεί πάνω από 350 υπαλλήλους (28 εργαζόμενοι στο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης) και διατηρεί πέντε θυγατρικές σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Κύπρο και Νιγηρία.

Η εταιρεία “τρέχει” με ρυθμούς ανάπτυξης 17% το πρώτο πεντάμηνο του 2022 με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 32,2 εκατ. ευρώ έναντι 27,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2021. Σημειώνεται ότι συνολικά το 2021 ο τζίρος έφτασε στα 70,2 εκατ. ευρώ, έναντι 60,2 εκατ. ευρώ το 2020.

Πηγή: sofokleousin.gr