Ενα νέο επενδυτικό project θα υλοποιήσει ο ΟΛΠ στη Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, δημιουργώντας πρόσφορες συνθήκες για αύξηση των εργασιών τοπικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Το project,προϋπολογιζόμενης επενδυτικής δαπάνης 20 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει βελτίωση και εκσυγχρονισμό υλικοτεχνικών υποδομή και δικτύων, κατασκευή κτιρίων υποσταθμών και προμήθεια-εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΛΠ, ο στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η περαιτέρω αναβάθμιση της υποδομής και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους.

Σημειώνεται ότι είναι σε εξέλιξη ένας ακόμη διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο νέων γερανών στους Προβλήτες Ι και ΙΙ της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, προϋπολογισμού άνω των 5 εκατ. ευρώ.

 Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ΟΛΠ, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξαγοράς του από την Cosco.

Πηγή: sofokleousin.gr