Δραστική μείωση των μισθολογικών και λειτουργικών δαπανών τους επιτυγχάνουν τα ΕΛΤΑ, μειώνοντας το προσωπικό τους κατά 1.800 άτομα, μέσω προγράμματος εθελουσίας εξόδου.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε χθες με απόλυτη επιτυχία. Κατατέθηκαν 1.968 αιτήσεις συμμετοχής, καλύπτοντας τον στόχο που είχε τεθεί στο σχέδιο εταιρικού μετασχηματισμού της εταιρίας.

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου και απευθυνόταν σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων των Ελληνικών Ταχυδρομείων, παρέχοντας ένα ελκυστικό πακέτο αποζημίωσης, με πρόσθετες παροχές και καλύψεις.

Ειδικότερα, προβλέπει:

– Εφάπαξ καταβολή 24 έως και 45 μισθών ανάλογα με την ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας κάθε εργαζόμενου

– Καταβολή ενός επιπλέον μισθού για κάθε ανήλικο τέκνο

– Επέκταση για 2 έτη της πρόσθετης Ασφάλισης Ζωής και Υγειονομικής περίθαλψης μέσω του ΤΕΑ ΕΛΤΑ. Ειδική πρόβλεψη επίσης γίνεται για τους εργαζόμενους που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Τέλος, συμπεριλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για εργαζόμενους με τέκνα ΑΜΕΑ ανεξαρτήτως ηλικίας, στους οποίους θα καταβάλλονται επιπλέον πέντε μισθοί.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, η ολοκλήρωση του Προγράμματος αποτελεί κομβικό σημείο του εταιρικού μετασχηματισμού. Η Διοίκηση της εταιρείας προχωρεί τώρα στα επόμενα βήματα του στρατηγικού σχεδιασμού, που με στόχο τη μετεξέλιξη των ΕΛΤΑ σε σύγχρονη και κερδοφόρα επιχείρηση, που θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της διαφυλάσσοντας παράλληλα τον κοινωνικό της ρόλο, ως φορέας της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Η Διοίκηση διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει ειδική μέριμνα ώστε η αποχώρηση των εργαζομένων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, να πραγματοποιηθεί ομαλά, χωρίς να επηρεασθεί η εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας. Εκφράζει επίσης τη δέσμευσή της ότι όλα τα σημεία εξυπηρέτησης των ΕΛΤΑ θα συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα και να εξυπηρετούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κανονικά. 

Πηγή: sofokleousin.gr