Μετά από 4 χρόνια άκαρπων προσπαθειών για την αναστήλωση του ομίλου Notos Com και της αλυσίδας πολυκαταστημάτων Notos Galleries, ένα νέο σχέδιο διάσωσης-εξυγίανσης μπαίνει σε εφαρμογή.

Περιλαμβάνει αναδιάρθρωση δανεισμού με γενναίο “κούρεμα” υποχρεώσεων, νέα χρηματοδότηση και αλλαγή του ιδιοκτησιακού σχήματος.

Οι πιστώτριες τράπεζες αποκτούν το 50% της εταιρείας με μετοχοποίηση δανείων. Παράλληλα θα γίνει “κούρεμα” των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, της τάξεως του 60%-65%.

Το 25% των μετοχών περιέρχεται στην Optima Bank που αναλαμβάνει να υλοποιήσει το σχέδιο εξυγίανσης, ενώ η συμμετοχή των τωρινών ιδιοκτητών (οικογένεια Παπαέλληνα) περιορίζεται σε 25%. Αυτό το ποσοστό ενδέχεται μάλιστα να μειωθεί περαιτέρω, αν υλοποιηθεί η κατ’ αρχήν συμφωνία για είσοδο του Σάμι Φάις στην εταιρεία ως στρατηγικού επενδυτή.

 Η Optima Βank που συντονίζει τις κινήσεις, έχει συμφωνήσει με το fund M&G να χορηγήσει στην Notos Com χρηματοδότηση 7 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα από την πλευρά της θα συμμετάσχει στην αναχρηματοδότηση, χορηγώντας κεφάλαιο κίνησης της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ.

Εκτιμάται ότι με τη δραστική μείωση των υποχρεώσεων και την εξασφάλιση κεφαλαίων κίνησης, η εταιρεία θα μπορέσει να μπει σε τροχιά ανάκαμψης, διατηρώντας εν λειτουργία τα εναπομείναντα καταστήματα και αυξάνοντας τις πωλήσεις της

Πηγή: sofokleousin.gr