Πέντε, τουλάχιστον, λόγους επικαλούνται οι τράπεζες για το γεγονός ότι κρατούν κλειστές τις στρόφιγγες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, με την κυβέρνηση να παρακολουθεί απαθής και να προβαίνει απλά σε χλιαρές συστάσεις.

Παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί εντυπωσιακά η ρευστότητά τους την περίοδο της πανδημίας, με τις καταθέσεις να έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30 δισ. ευρώ, εντούτοις εξακολουθούν και δεν χορηγούν δάνεια στις επιχειρήσεις.

Τους λόγους για τους  οποίους που εμποδίζουν τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, παρουσίασε στη Βουλή ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Βασίλης Ράπανος και όπως προκύπτει από το περιεχόμενό τους, δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση της χρηματοδότησης.

Ειδικότερα ο βασικότερος λόγος είναι η χαμηλή ή ανύπαρκτη πιστοληπτική ικανότητα και η εγγραφή στις λίστες του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, χιλιάδων επιχειρήσεων.

Αιτία είναι η δεκαετής περιπέτεια των μνημονίων, που εκτόξευσε στα ύψη τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια και φράκαρε η λίστα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

Όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες είναι αποκλεισμένοι από την τραπεζική χρηματοδότηση, όχι μόνο στο άμεσο μέλλον αλλά και μεσοπρόθεσμα.

Ταυτόχρονα, μια άλλη κατηγορία επιχειρηματιών, δεν μπορούν να λάβουν τραπεζικό δάνειο, επειδή έχουν ήδη παλαιά δάνεια τα οποία είναι μεν «πράσινα», αλλά συγχρόνως έχουν και οφειλές προς την Εφορία και προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, με αποτέλεσμα να θεωρούνται υπερδανεισμένοι και επισφαλής η νέα χρηματοδότηση.

Οι 5 (τουλάχιστον) λόγοι

Τους λόγους για τους οποίους οι τράπεζες κρατούν κλειστές τις στρόφιγγες, ανέλυσε ο πρόεδρος της ΕΕΤ, Βασ. Ράπανος, ο οποίος κωδικοποίησε τις αιτίες απόρριψης των αιτημάτων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Το μήνυμα που έστειλε είναι ότι, «δεν μπορούμε όμως να παραβιάσουμε βασικές αρχές υγιούς χρηματοδότησης και τα κριτήρια που επιβάλλουν οι ρυθμιστικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα». Όσο για τους λόγους που δεν επιτρέπουν τις εκταμιεύσεις νέων δανείων αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

  1. Χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα: Από την αξιολόγηση του πελάτη, προκύπτει δυσμενής διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας (SMEs Rating) ή / και σε συνδυασμό με ληξιπροθεσμίες στην αποπληρωμή των εν γένει υποχρεώσεων, ή εντοπίστηκαν σημαντικά δυσμενή στοιχεία ή διαπιστώθηκε η ύπαρξη οφειλών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κόβεται το 60,5% των αιτημάτων.
  2. Μη σκόπιμη επένδυση: Η προτεινόμενη επένδυση δεν κρίνεται σκόπιμη, βάσει της επιχειρηματικής δραστηριότητας του υποψήφιου δανειολήπτη. Για τον συγκεκριμένο λόγο, κόβεται το 16,1% των αιτήσεων.
  3. Μη διαφαινόμενη δυνατότητα αποπληρωμής των αιτουμένων: Ο πελάτης παρουσιάζει συνεχόμενες ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις σε συνδυασμό με απουσία άλλων πηγών εισοδήματος (πέραν της επιχειρηματικής δραστηριότητας) ή είναι υπερδανεισμένος, ή ο κύκλος εργασιών του είναι περιορισμένος και απαγορευτικός για χρηματοδότηση ή υπάρχει πληροφόρηση από το Κατάστημα ως προς αντενδείξεις για την επιχείρηση που δεν προκύπτουν με άλλο τρόπο. Για τους λόγους αυτούς κόβεται το 14,1% των αιτήσεων.
  4. Μη προσφορά των απαιτούμενων εξασφαλίσεων: Ο πελάτης δεν προσφέρει τις απαιτούμενες ενοχικές ή εμπράγματες εξασφαλίσεις και απορρίπτεται το 2,0% των αιτημάτων.
  5. Ανεπαρκής Ίδια Συμμετοχή: Ο επιχειρηματίας δεν προσφέρει το απαιτούμενο ύψος της ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό σχήμα, που οδηγεί στην απόρριψη του 0,4% των αιτημάτων.

Παράλληλα υπάρχουν και άλλοι λόγοι που οδηγούν στην απόρριψη του 7% των αιτημάτων και αυτοί είναι μεταξύ άλλων η μη επιλεξιμότητα σε εγγυοδοτικά προγράμματα, η μη ανταπόκριση σε απαίτηση για διευκρινίσεις, μη προσκόμιση δικαιολογητικών, η ύπαρξη αφανών φορέων με αντενδείξεις κ.α.

Πηγή: sofokleousin.gr