Από την Παρασκευή ξεκινά η ανάρτηση στο Taxisnet των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για περίπου 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ κλείνει το Taxisnet την Πέμπτη, προκειμένου να εκδώσει των εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2022, η ανάρτηση των οποίων, θα ολοκληρωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο και οι φορολογούμενοι, από την  Δευτέρα, θα έχουν πλήρη γνώση του φετινού «λογαριασμού» του φόρου κατοχής ακινήτων.

Τα εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στην ηλεκτρονική πύλη της Α.Α.Δ.Ε.(myaade.gr).

Ωστόσο, παρά τις μειώσεις των συντελεστών του ΕΝΦΙΑ, δεν αποτρέπονται αυξήσεις του φόρου, καθώς, έχει προηγηθεί η αύξηση των αντικειμενικών των ακινήτων, έως και 250%, η οποία ισχύει από την 1η-1-2022 και επηρεάζει καθοριστικά τον υπολογισμό του φόρου.

Μειώσεις του ΕΝΦΙΑ δεν πρέπει να περιμένουν οι κάτοχοι νεόδμητων ακινήτων, έως 10 ετών, που βρίσκονται σε περιοχές όπου στις οποίες  αυξήθηκαν οι αντικειμενικές τιμές.

Μεγάλο τμήμα των ιδιοκτητών θα διαπιστώσει ότι ο φόρος κατοχής ακινήτων, είναι ίδιος με εκείνον του 2021, ενώ μειώσεις του ΕΝΦΙΑ θα δουν οι κάτοχοι ακινήτων στις περιοχές που δεν αυξήθηκαν ή στις ελάχιστες ζώνες, που μειώθηκαν οι τιμές ακινήτων.

Επίσης, ευνοούνται όσοι έχουν ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ, καθώς καταργήθηκε ο συμπληρωματικός φόρος και αντικαταστάθηκε από αυξημένο φόρο σε κάθε ακίνητο αξίας άνω των 400.000 ευρώ.

Φυσικά όλες οι μεταβολές του φόρου, εξαρτώνται από τις αυξομειώσεις των αντικειμενικών αξιών. Οι μεγάλες αυξήσεις άνω του 25%, δύσκολα αποτρέπουν αυξήσεις του ΕΝΦΙΑ.

Πώς θα υπολογιστεί ο νέος ΕΝΦΙΑ

Η ΑΑΔΕ θα υπολογίσει τον ΕΝΦΙΑ με βάση νέα κλίμακα τιμών ζώνης και συντελεστών προσδιορισμού η οποία, σε σχέση με πέρυσι έχει βασική αλλαγή τη μείωση του βασικού συντελεστή φόρου ως εξής:

 • από 2,8 σε 2 ευρώ ανά τ.μ., για τιμή ζώνης από 551 έως 750 ευρώ ανά τ.μ.
 • από 2,9 σε 2,8 ευρώ ανά τ.μ., για τιμή ζώνης από 751 έως 1.050 ευρώ ανά τ.μ.
 • από 3,7 σε 2,8 ευρώ ανά τ.μ., για τιμή ζώνης από 1.051 έως 1.500 ευρώ ανά τ.μ.
 • από 4,5 σε 3,7 ευρώ ανά τ.μ., για τιμή ζώνης από 1.501 έως 2.000 ευρώ ανά τ,μ.
 • από 6 σε 3,7 ευρώ ανά τ.μ., για τιμή ζώνης από 2.001 έως 2.500 ευρώ ανά τ.μ.
 • από 7,6 σε 4,5 ευρώ ανά τ.μ., για τιμή ζώνης από 2.501 έως 3.000 ευρώ ανά τ.μ.
 • από 9,2 σε 7,6 ευρώ ανά τ.μ., για τιμή ζώνης από 3.001 έως 3.500 ευρώ ανά τ.μ.
 • από 9,5 σε 9,2 ευρώ ανά τ.μ. για τιμή ζώνης από 3.501 έως 4.000 ευρώ ανά τ.μ..

Ακόμη, ο συντελεστής προσδιορισμού του βασικού φόρου:

 • παραμένει στα 11,1 ευρώ ανά τ.μ. για τιμή ζώνης από 4.001 έως 4.500 ευρώ
 • αυξάνεται από 11,3 σε 13,4 ευρώ ανά τ.μ. για τιμή ζώνης από 4.501 έως 5.000 ευρώ
 • από 13 σε 16,2 ευρώ ανά τ.μ. για τιμή ζώνης μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ ανά τ.μ.

Επίσης, για τα  κτίσματα των οποίων οι τιμές ζώνης ανέρχονται σε 1.100 ευρώ ανά τ.μ. και 2.050 ευρώ ανά τ.μ. θα ισχύουν ακόμη πιο χαμηλοί συντελεστές κύριου φόρου, καθώς τα ακίνητα αυτά θα κατατάσσονται σε χαμηλότερα κλιμάκια.

Η εξίσωση

Το γινόμενο βασικού φόρου ανά τ.μ. επί αριθμό τ.μ. θα πολλαπλασιάζεται, στη συνέχεια, διαδοχικά με τους συντελεστές παλαιότητας (κυμαίνεται από 1 έως 1,25 ανάλογα με τα έτη), πρόσοψης (κυμαίνεται από 1 έως 1,02), ορόφου (κυμαίνεται από 0,98 έως 1,03) και επιφανείας (αποκλιμακώνεται από 1 έως 0,25) για να προκύψει το τελικό ποσό του κύριου φόρου.

Η αντικατάσταση του συμπληρωματικού φόρου

Από φέτος, φεύγει από την εξίσωση υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, ο συμπληρωματικός φόρος. Διατηρείται μόνο ο κύριος ΕΝΦΙΑ επί του οποίου θα επιβάλλονται δύο προσαυξήσεις ειδικά για τις περιπτώσεις ιδιοκτητών με μεγάλης αξίας αστική ακίνητη περιουσία.

Αναλυτικότερα, η μία προσαύξηση αφορά σε όσους φορολογούμενους κατέχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 300.000 ευρώ στην οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα ακίνητο με αντικειμενική αξία μεγαλύτερη των 400.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις αυτές, θα υπολογίζεται, ξεχωριστά για κάθε ακίνητο αξίας άνω των 400.000 ευρώ ή για κάθε εμπράγματο δικαίωμα (ψιλή κυριότητα, επικαρπία, ποσοστό συνιδιοκτησίας) επί ακινήτου αξίας μεγαλύτερης των 400.000 ευρώ, πρόσθετος ΕΝΦΙΑ βάσει κλίμακας με αφορολόγητο όριο 400.000 ευρώ και συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως 1%.

Η δεύτερη προσαύξηση αφορά στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 500.000 ευρώ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το άθροισμα κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τυχόν πρόσθετου ΕΝ.Φ.Ι.Α. για ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ προσαυξάνεται περαιτέρω:

 • κατά 5% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 650.000 ευρώ,
 • κατά 10%, για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 800.000 ευρώ,
 • κατά 15% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 1.000.000 ευρώ
 • κατά 20% για αξία ακίνητης περιουσίας από 1.000.000,01 ευρώ και άνω.

Οι εκπτώσεις

Επί του συνολικού ποσού φόρου που θα προκύπτει, θα υπολογίζεται έκπτωση κυμαινόμενη από 10% έως 30% για τις ιδιοκτησίες συνολικής αξίας μέχρι 400.000 ευρώ, ενώ οι έχοντες ακίνητα μεγαλύτερης αξίας, χάνουν τις εκπτώσεις που είχαν έως και πέρυσι. Τα ποσοστά των εκπτώσεων φόρου για φέτος είναι τα ακόλουθα:

 • 30% για περιουσία συνολικής αξίας έως 100.000 ευρώ, όσο και σήμερα για περιουσία αξίας μέχρι 60.000 ευρώ και έναντι 27% που ίσχυε μέχρι πέρυσι, για περιουσία αξίας από 60.000,01 έως 70.000 ευρώ,  25% που ίσχυε για περιουσία αξίας από 70.000,01 έως 80.000 ευρώ και 20% που ίσχυε για περιουσία αξίας άνω των 80.000 ευρώ 
 • 25% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 100.000 ευρώ και μέχρι 150.000 ευρώ, αντί για 20% που ίσχυε μέχρι πέρυσι
 • 20% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 150.000 ευρώ και μέχρι 250.000 ευρώ, όσο και με το ισχύον μέχρι πέρυσι σύστημα
 • 15% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 250.000 ευρώ και μέχρι 300.000 ευρώ, αντί για 20% που ίσχυε μέχρι πέρυσι
 • 10% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 300.000 ευρώ και μέχρι 400.000 ευρώ, αντί 20% που ίσχυε μέχρι πέρυσι
 •  0% (μηδενική έκπτωση) για περιουσία αξίας πάνω από 400.000 ευρώ από 10% έως 20% που είχαν.

Πηγή: sofokleousin.gr