Δραματική αύξηση του ελλείμματος εξωτερικών συναλλαγών της χώρας, προκαλούν οι αθρόες εισαγωγές αγαθών από το εξωτερικό, παρά την άνοδο των και των εξαγωγών.

Η κατάσταση θα ήταν ακόμη χειρότερη, εάν από τον Απρίλιο, δεν ανέκαμπτε ο τουρισμός, καθώς σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση των εισπράξεων συγκριτικά με πέρυσι, που ήταν μια νεκρή περίοδος, λόγω της πανδημίας.

Είναι ορατός ο κίνδυνος, η οικονομία να πέσει ξανά στη δίνη των δίδυμων ελλειμμάτων, δηλαδή να έχει υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, αλλά και συγχρόνως, υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος προκύπτει ότι η διεύρυνση του εξωτερικού ελλείμματος κατά το πρώτο τετράμηνο του 2022, οφείλεται τόσο στην αύξηση της δαπάνης για εισαγωγές καυσίμων, όσο και στην αύξηση της δαπάνης για εισαγωγές εμπορευματικών αγαθών.

Αναλυτικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε σημαντική αύξηση κατά 3,3 δισ. ευρώ ή κατά 71,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 8,1 δισ. ευρώ, από 4,7 δισ. ευρώ, πέρυσι την ίδια περίοδο.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 31,4% σε τρέχουσες τιμές (2,5% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 45,1% σε τρέχουσες τιμές (20,5% σε σταθερές τιμές).

Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 22,9% και 30,6% αντίστοιχα ή κατά 8,0% και 22,0% σε σταθερές τιμές.

Ο τουρισμός

Την άνοδο του εξωτερικού ελλείμματος της χώρας φρέναραν τα έσοδα από τον τουρισμό και γενικότερα η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Οι αφίξεις ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 462,7% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 576,7% σε σχέση με το 2021, αντιπροσωπεύοντας το 73,0% και το 86,6% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019. Ακόμη, οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές (κυρίως από τη ναυτιλία) παρουσίασαν αύξηση κατά 17,0%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση την ίδια περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, ενώ και το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο οι εισπράξεις από τον τουρισμό πολλαπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 647 εκατ. ευρώ, από μόλις 58,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, που ήταν κλειστά τα περισσότερα ξενοδοχεία λόγω Covid-19.

Κατά άλλα, το Απρίλιο του 2022, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα ύψους 1,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 456,1 εκατ. ευρώ έναντι του Απριλίου του 2021.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 30,0% σε τρέχουσες τιμές, αλλά μειώθηκαν κατά 4,1% σε σταθερές τιμές και οι εισαγωγές κατά 37,7% σε τρέχουσες τιμές ή κατά 13,0% σε σταθερές τιμές. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 18,2% σε τρέχουσες τιμές (0,5% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 24,3% σε τρέχουσες τιμές (15,8% σε σταθερές τιμές).

Τον Απρίλιο του 2022, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων, το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό, μειώθηκε σημαντικά σε 584,4 εκατ. ευρώ, από 2,0 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2021.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, το έλλειμμα στο συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 7,2 δισ. ευρώ.

Πηγή: sofokleousin.gr