Ένα νέα χρήσιμο υποστηρικτικό εργαλείο βρίσκεται πλέον στη διάθεση των ενδιαφερομένων για τη δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων».

Συγκεκριμένα το εγχειρίδιο είναι ένας χρηστικός οδηγός που βοηθάει τους δικαιούχους να συμπληρώσουν ορθά το αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) προκειμένου να υλοποιήσουν απρόσκοπτα το έργο τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το εγχειρίδιο στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ.

Επανεκκίνηση εστίασης

Στο μεταξύ, δημοσιεύτηκε 10η τροποποίηση της απόφασης ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης για την «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη 1.218 αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.081.630,88 ευρώ.

Από τις αιτήσεις αυτές: 1.217 αιτήσεις χρηματοδότησης, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 12.041.877,88 ευρώ, αφορούν σε μικρομεσαίες  επιχειρήσεις και β) η μία αίτηση χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 39.753 ευρώ, αφορά σε μεγάλη επιχείρηση.

Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη δράση ανέρχονται σε 22.580 και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 213.242.030,00 ευρώ.

Επιχορήγηση γυμναστηρίων και παιδότοπων

Τέλος, δημοσιεύθηκε η 6η τροποποίηση της απόφασης ένταξης Αιτήσεων χρηματοδότησης για την «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων», σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη 227 αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 2.134.555,94 ευρώ.

Τα συνολικά ενταγμένα έργα ανέρχονται σε 1.269 και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 12.081.529,87 ευρώ.

Πηγή: sofokleousin.gr