Την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.000 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 10 Ιουνίου 2022.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 (Τ+2).

Πηγή: sofokleousin.gr