Μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού πραγματοποιείται η εξυπηρέτηση του κοινού στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κατόπιν έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020».

Όσοι πολίτες επιθυμούν να εξυπηρετηθούν για επείγοντα λόγο και μόνο για υπηρεσίες που δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για ραντεβού στη διεύθυνση www.oaed.gr/menoumespiti

size=”3″ face=”Courier New Greek”>, επιλέγοντας το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Όσοι πολίτες προσέρχονται χωρίς ραντεβού δεν θα εξυπηρετούνται.

Μετά την υποβολή αιτήματος για ραντεβού, οι πολίτες θα λαμβάνουν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή τηλεφωνική κλήση και θα καλούνται για προσέλευση σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών στα ΚΠΑ2 θα γίνεται με αυστηρή τήρηση των οδηγιών για την ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών και η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο από τους πολίτες όσο και από τους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι περισσότερες και πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του ΟΑΕΔ παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Για όσες υπηρεσίες δεν παρέχονται ηλεκτρονικά, τα αιτήματα ή τα δικαιολογητικά των συναλλασσομένων θα γίνονται δεκτά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία πιστοποίησης μέσω

color=”#0000FF” size=”3″ face=”Courier New Greek”>www.gov.gr

size=”3″ face=”Courier New Greek”> ή έχει επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ γίνεται είτε μέσω

color=”#0000FF” size=”3″ face=”Courier New Greek”>www.gov.gr

size=”3″ face=”Courier New Greek”> με τους κωδικούς του TAXISnet είτε μέσω των e-Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ

color=”#0000FF” size=”3″ face=”Courier New Greek”>www.oaed.gr/e-yperesies

size=”3″ face=”Courier New Greek”> με τους κωδικούς TAXISnet ή με τους κωδικούς πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ.

Οι αποφάσεις όλων των αιτήσεων, ανεξαρτήτως τρόπου υποβολής (ηλεκτρονικά ή μη), θα κοινοποιούνται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στους ενδιαφερόμενους.

Οι συνεντεύξεις ανέργων με εργασιακούς συμβούλους διεξάγονται, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης και όχι διά ζώσης.

Η υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 11320 (αστική χρονοχρέωση) λειτουργεί από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, ώρες 08:30 έως 14:30, εκτός εορτών και αργιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (

color=”#0000FF” size=”3″ face=”Courier New Greek”>www.oaed.gr

size=”3″ face=”Courier New Greek”>).

Οι παρακάτω υπηρεσίες του ΟΑΕΔ παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

Προς φυσικά πρόσωπα

– Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

– Έκδοση δελτίου ανεργίας

– Ανανέωση δελτίου ανεργίας

– Αναζήτηση θέσης εργασίας σε εσωτερικό και εξωτερικό (Δίκτυο EURES)

– Υποβολή βιογραφικού σημειώματος

– Αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας

– Αίτηση για επίδομα μακροχρονίως ανέργων

– Αίτηση για βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

– Καταγραφή υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (τακτικώς επιδοτούμενων, μακροχρονίως ανέργων, αυτοτελώς απασχολουμένων)

– Αίτηση για ειδικό εποχικό βοήθημα

– Αίτηση για ειδικό βοήθημα, μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας

– Αίτηση για ειδικό βοήθημα, μετά την τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο

– Αίτηση για ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας- Αίτηση για ειδικό βοήθημα, λόγω επίσχεσης εργασίας

– Αίτηση για ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

– Αίτηση για συμπληρωματική παροχή μητρότητας

– Αίτηση και ένσταση για τα προγράμματα κοινωνικών παροχών (κοινωνικός τουρισμός, επιταγή διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις, επιταγές αγοράς βιβλίων, επιταγές θεάματος)

– Αίτηση σε ειδικά προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) στο δημόσιο τομέα και υποβολή ένστασης

– Αίτηση σε Προγράμματα Αυταπασχόλησης (ΝΕΕ)

– Αίτηση σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και υποβολή ένστασης

– Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

– Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους

– Βεβαίωση λήψης τακτικής επιδότησης ανεργίας από το έτος 2009 και εξής (χορήγηση της επιδότησης, μέσω ΟΠΣ)

– Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης

– Βεβαίωση προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, λόγω γήρατος

– Βεβαίωση αυτασφάλισης

– Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ

– Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ

Προς εργοδότες/επιχειρήσεις

– Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής)

– Υποβολή αγγελίας θέσεων εργασίας

– Αναζήτηση βιογραφικών αναζητούντων εργασία

– Αίτηση υπαγωγής σε πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ)

– Αίτηση σε Προγράμματα Αυταπασχόλησης (ΝΕΕ)

– Υποβολή ενστάσεων με συνημμένα δικαιολογητικά σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης (ΝΘΕ-ΝΕΕ)

– Αίτηση συμμετοχής και ένσταση παρόχων κοινωνικών προγραμμάτων

– Υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αιτήσεων συμμετοχής και ενστάσεων

– Αναζήτηση προσωπικού, μέσω του Δικτύου EURES

– Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ

– Υποβολή αιτήσεων με συνημμένα δικαιολογητικά από εργοδότες για καταβολή επιχορήγησης σε

 συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης (ΝΘΕ-ΝΕΕ)

– Υποβολή αγγελίας θέσεων μαθητείας

Πηγή: sofokleousin.gr