Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξε η τακτική γενική συνέλευση της Ελλληνικής Εταιρείας Logistics, (EEL) με πρόεδρο τον Βασίλη Ζεϊμπέκη, Επίκουρο Καθηγητή, Παν. Αιγαίου και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εφοδιαστικής.

Όπως τονίζει ο νέος πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Βασίλης Ζεϊμπέκης, «αυτήν την περίοδο υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο Τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα. Η EEL αποτελεί ένα από τα κύρια μέλη του οικοσυστήματος της εφοδιαστικής διοίκησης συνεισφέροντας στην πράξη σε επίπεδο παραγωγής και διάδοσης γνώσης, νομοθετικών παρεμβάσεων και καλών πρακτικών. Στα πλαίσια αυτά, πιστεύουμε ακράδαντα πως η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της EEL είναι σημαντικό να εστιάσει, τη διετία 2021-22, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 5 βασικούς πυλώνες:

   -Ενδυνάμωση παροχών/υπηρεσιών προς τα μέλη της EEL με έμφαση στην καινοτομία, στην παροχή γνώσης, στη δια-βίου μάθησης και στη δικτύωση,

   -Οργάνωση δράσεων εξωστρέφειας με έμφαση σε συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς του εξωτερικού,

   – Συνέργειες και σύμπλευση με άλλα σωματεία και φορείς,

   -Ισχυρή παρουσία στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου και των εθνικών δράσεων για τα ελληνικά logistics μέσω της συμμετοχής της EEL στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής,

   -Αριστοποίηση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της EEL».

   Το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο είναι διετούς θητείας.

Πηγή: sofokleousin.gr