Δυνατότητα επανεπένδυσης του μερίσματος σε νέες μετοχές του δίνει ο ΟΠΑΠ στους μετόχους του.

 Οι δικαιούχοι μερίσματος μπορούν να δηλώσουν στην ΑΧΕ όπου έχουν λογαριασμό, αν επιθυμούν  να επανεπενδύσουν τγο σύνολο ή μέρος του μερίσματος και να λάβουν αντίστοιχες μετοχές αντί μετρητών. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στο διάστημα από την Τετάρτη 20 Ιουλίου έως και την Τρίτη 2 Αυγούστου.

Οι μετοχές θα δοθούν σε τιμή 3% χαμηλότερη από τη μέση σταθμισμένη τιμή της περιόδου 20 Ιουλίου – 26 Ιουλίου.

Πηγή: sofokleousin.gr