Κόντρα στη δυσμενή συγκυρία και το αρνητικό οικονομικό κλίμα που διαμόρφωσε η πανδημία, η ΝΡ Ασφαλιστική βελτίωσε πέρυσι όλα τα μεγέθη της, αύξησε την παραγωγή ασφαλίστρων και εμφάνισε υψηλή κερδοφορία – για 17η κατά σειράν χρήση.

Η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 38 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το 2019.

Τα  καθαρά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 8,6 εκατ. Ευρώ.

Σημαντική διάκριση για την NP Ασφαλιστική αποτέλεσε την τελευταία χρονιά η αλματώδης άνοδος των δεικτών Φερεγγυότητας και Κεφαλαιακής Επάρκειας, που την έφερε στην πρώτη θέση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και για τους δύο δείκτες (φερεγγυότητας SCR και MCR) – και πολύ πάνω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Ο Βασικός Δείκτης Φερεγγυότητας SCR διαμορφώθηκε στο 289% και ο Ελάχιστος Δείκτης Φερεγγυότητας MCR στο 1.157%.

 Τα άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες:

– Τα Ίδια Κεφάλαια με βάσει τα ΔΠΧΑ διαμορφώθηκαν σε 74,5 εκατ. Ευρώ.

– Το ενεργητικό της εταιρείας ξεπέρασε τα 120 εκατ. ευρώ

– Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε στα 103,2 εκατ. ευρώ.

– Οι τεχνικές προβλέψειςανήλθαν σε 37,8 εκατ. ευρώ

– Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις υπερέβησαν τα 13,2 εκατ. Ευρώ.

Πηγή: sofokleousin.gr