Αλλάζει το πλαίσιο ενισχύσεων των πληγέντων από τον κορονοϊό από τον Ιανουάριο, καθώς πλέον, από τις άμεσες ενισχύσεις των επιστρεπτέων προκαταβολών, περνάμε στην κάλυψη των δαπανών, που υποχρεώθηκαν να πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις στη διάρκεια της πανδημίας.

Η νέα διαδικασία ενισχύσεων θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά και τη λήξη του δεύτερου lockdown, όταν θα διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα για τις απώλειες των επιχειρήσεων, ενώ οι ενισχύσεις θα καταβληθούν το αργότερο μέχρι και τον Ιούνιο του 2021.

Η νέα μορφή των ενισχύσεων προβλέπεται ήδη από την Κομισιόν, στο πλαίσιο της 4ης τροποποίησης του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με στόχο «να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», τα οποία δεν θα θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συνεισφέρουν στις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες των εν λόγω επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη ή μειώθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας της COVID-19.

Για να μην θεωρηθούν κρατικές ενισχύσεις τα συγκεκριμένα κονδύλια, οι προϋποθέσεις που θέτει είναι:

  • Να χορηγηθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 και να καλύπτουν μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 30ής Ιουνίου 2021, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μέρους της εν λόγω περιόδου («επιλέξιμη περίοδος»)
  • Η ενίσχυση χορηγείται βάσει καθεστώτος σε επιχειρήσεις που κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου υφίστανται μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

Πώς θα λειτουργεί το νέο πλαίσιο

Το νέο πλαίσιο των ενισχύσεων προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, λέγοντας, ότι οι επιχειρήσεις θα αποζημιώνονται για τις δαπάνες που υποχρεώθηκαν να πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τα οικονομικά τους στοιχεία του έτους 2020. Αυτά θα αφορούν σε τζίρο, δαπάνες, κέρδη, ενισχύσεις που έλαβαν μέσω των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, δάνεια με ειδικό καθεστώς, καθώς και την αποτίμηση του οφέλους από τα προγράμματα «Συν-Εργασία» και της αναστολής των συμβάσεων.

Από τον συνυπολογισμό όλων αυτών, θα προκύπτει η καθαρή ζημία των επιχειρήσεων, την οποία θα καλύπτει το κράτος, κατά ποσοστό 70%. Το ποσό είτε θα έχει τη μορφή της άμεσης χρηματικής ενίσχυσης είτε της πίστωσης, για συμψηφισμό με φορολογικές υποχρεώσεις.

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν τις συγκεκριμένες ενισχύσεις θα δεσμεύονται για τη διατήρηση της απασχόλησης των υπαλλήλων που απασχολούν, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Διευκρινίζεται πως το ύψος της ενίσχυσης, δεν θα συμψηφίζεται με άλλες ενισχύσεις (π.χ. επιστρεπτέες προκαταβολές) που έχει λάβει η επιχείρηση, καθώς οι προγενέστερες ενισχύσεις έχουν ήδη ληφθεί υπόψη για τον  υπολογισμό της.

Πηγή: sofokleousin.gr