Σε ύφεση παρέμεινε η οικονομία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 κλείνοντας πέντε τρίμηνα αρνητικής μεταβολής του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το ΑΕΠ κατά α τρίμηνο του 2021 μειώθηκε κατά 2,3%  σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 4,4%.

Οι παράγοντες που επέδρασαν

Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι, στη συγκράτηση της ύφεσης, συνέβαλαν οι κρατικές επενδύσεις και οι ενισχύσεις. Ειδικότερα:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 2,4% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2020.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 8,6% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2020.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 13,4% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2020.
  • Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 38,7%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 5,0% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2020.
  • Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 9,2%.

Πηγή: sofokleousin.gr