Τη δυνατότητα να επιλέξουν την αποπληρωμή κάθε μίας Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ξεχωριστά σε δόσεις ή εφάπαξ έχουν οι περίπου 700.000 επαγγελματίες που έλαβαν κρατικά δάνεια στην περίοδο της πανδημίας.

Το ποσό που αντλήθηκε από κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής αντιμετωπίζεται χωριστά, δίνοντας την ευχέρεια επιλογών για την αποπληρωμή, ανεξάρτητα από τους άλλους κύκλους.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού θα αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ «myAADE», στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις»,  ενώ θα αποσταλεί και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δουν τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ («myAADE») στην επιλογή «Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές».

Τα ποσά που αναρτηθούν στη μερίδα myAADE κάθε επαγγελματία θα είναι χωριστά για κάθε κύκλο, και θα αφορούν στο αρχικό ποσό που έλαβε, μείον τις εκπτώσεις και το τελικό ποσό που καλείται να επιστρέψει.

Παράδειγμα

Πρακτικά, αυτό σημαίνει, ότι επιχειρηματίας που έχει λάβει Επιστρεπτέες Προκαταβολές, π.χ. από τέσσερις κύκλους, θα έχει τη δυνατότητα να πληρώσει:

  1. όλα τα ποσά να τα πληρώσει εφάπαξ
  2. όλα τα ποσά να τα εξοφλήσει σε έως 96 δόσεις
  3. να επιλέξει την πληρωμή εφάπαξ του ποσού που έλαβε π.χ. από τον πρώτο κύκλο και να πληρώσει σε δόσεις τα ποσά από τους τρεις κύκλους ή με οποιαδήποτε άλλη αναλογία θέλει.

Συνολικά οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έλαβαν από τους 7 κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής το συνολικό ποσό των 8,3 δισ. ευρώ, ενώ το ποσό που υπολογίζει να εισπράξει το ελληνικό δημόσιο θα είναι κάτω από 3 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι χαρίζονται ποσά άνω των 5 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι επαγγελματίες οφείλουν να επιστρέψουν τα ακόλουθα ποσά:
Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:

  • 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με το 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων,
  • 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με το 2019 και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων και
  • 50% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:

  • 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων,
  • 33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την εφάπαξ πληρωμή ή σε δόσεις των επιστρεπτέων προκαταβολών είναι η 29η Ιουλίου και οι επιλογές που δίδονται είναι:

  • Η αποπληρωμή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης σε 96 ισόποσες και άτοκες μηνιαίες δόσεις.
  • Η εφάπαξ καταβολή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού.

Πηγή: sofokleousin.gr