Ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα επέτυχε στη χρήση 2020 ο όμιλος Μυτιληναίου, παρά τη σημαντική κάμψη του κύκλου εργασιών του (-16%). Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στην κάμψη των τιμών μετάλλων, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και στη χρονική μετάθεση τιμολογήσεων εκτελεσθέντων ενεργειακών έργων. Σημαντική πράμετρος ήταν ακόμη το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον που διαμόρφωσε η πανδημία.

Τα καθαρά κέρδη  υποχώρησαν κατά 11% και διαμορφώθηκαν σε 129 εκατ. ευρώ, έναντι 145 εκατ. το 2019.Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν οριακή αύξηση από 313 σε 315 εκατ. ευρώ (+0,6%)

Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία να “ανταμείψει” κι εφέτος τους μετόχους της, διανέμοντας  μέρισμα 0,36 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί στο 41% των καθαρών κερδών του έτους.

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.899 εκατ. έναντι 2.256 εκατ. τo 2019, σημειώνοντας μείωση 16%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στο αδύναμο περιβάλλον τιμών των Τομέων της Μεταλλουργίας και Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου και στην χρονική μετατόπιση τόσο στην υλοποίηση, όσο και στη συμβασιοποίηση νέων έργων στους Τομείς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης λόγω της πανδημίας.

Ευ.Μυτιληναίος: Συνεχίζουμε την ανάπτυξη

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε: «Το 2020 αποτέλεσε αναμφισβήτητα μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από πρωτόγνωρες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερα η ελληνική οικονομία που ενώ είχε αρχίσει να ανακάμπτει από μια δεκαετή περίοδο ύφεσης, καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα βύθιση της οικονομικής δραστηριότητας. Σε αυτό το πλαίσιο τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώνουμε σήμερα πιστοποιούν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι, με στήριγμα τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της MYTILINEOS και την άοκνη προσπάθεια του ανθρώπων μας, κατορθώσαμε να απορροφήσουμε αποτελεσματικά τους κραδασμούς που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19, μείναμε στα επίπεδα του προηγούμενου έτους σε λειτουργική κερδοφορία (το οποίο νωρίς μέσα στο 2020 είχα θέσει ως στόχο), ενώ παράλληλα διατηρηθήκαμε σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Επιπλέον το 2020 επιταχύναμε τη διαδικασία μετασχηματισμού της MYTILINEOS που πλέον, μέσω και των νέων Τομέων Επιχειρηματικής δραστηριότητας, εστιάζει στους στόχους της ενεργειακής μετάβασης και αειφορίας».

 Ο ενεργειακός τομέας

Σε ανακοίνωση της η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις επιδόσεις του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου. Επισημαίνει ότι παρά τη μείωση της εγχώριας  κατανάλωσης κατά 4,1% λόγω της πανδημίας, αλλά και τις κατά 30% χαμηλότερες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων ανήλθαν σε 157 εκατ. ευρώ το 2020, από 101 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 55%.

«Η MYTILINEOS, διαθέτοντας σήμερα εγκατεστημένη ισχύ ~1,4 GW από θερμικούς σταθμούς και έργα ΑΠΕ σε λειτουργία, καθώς και την 1η θέση μεταξύ των ιδιωτών προμηθευτών, έχει εδραιώσει τη θέση της ως η μεγαλύτερη ιδιωτική καθετοποιημένη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αεριού κατακτώντας το κρίσιμο μέγεθος που απαιτείται ώστε να επωφεληθεί τα μέγιστα τόσο από την εφαρμογή του Target Model που έχει τεθεί σε ισχύ από το Νοέμβριο του 2020, όσο και από τη εν γένει πλήρη απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Πηγή: sofokleousin.gr