Τις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας της νέας πλατφόρμας myOAEDlive προγραμματίστηκαν 260 «ψηφιακά ραντεβού» για υπηρεσίες συμβουλευτικής από τους εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους ανέργων και εργοδοτών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) εντός Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, έχουν ήδη προγραμματιστεί 239 ραντεβού για συμβουλευτική προς εγγεγραμμένους ανέργους, τρία εκ των οποίων με χρήση διερμηνείας και 21 ραντεβού για συμβουλευτική προς επιχειρήσεις. Επιπλέον, έχουν ήδη προγραμματιστεί πέντε ραντεβού για τον Ιανουάριο.

Μέσω της πλατφόρμας προγραμματισμού και υλοποίησης «ψηφιακών ραντεβού» myOAEDlive, που ανέπτυξε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, για πρώτη φορά, σε πιλοτική βάση, άνεργοι και επιχειρήσεις θα μπορούν να προγραμματίζουν ραντεβού σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα για υπηρεσίες συμβουλευτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης (βιντεοκλήσης), αποφεύγοντας την προσέλευση στα 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση myoaedlive.gov.gr.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr

  • → Πολίτης και καθημερινότητα
  • → Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών
  • → Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Η διαδικασία ορισμού ραντεβού είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική με τους κωδικούς TAXISnet. Κατά τη διαδικασία κράτησης, ο αιτών προσθέτει τα στοιχεία του πολίτη που θα συμμετέχει στο ραντεβού, τα οποία θα ταυτοποιούνται κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Η πρόσβαση στο ραντεβού δεν απαιτεί αυξημένες ψηφιακές δεξιότητες, καθώς γίνεται απευθείας, μέσω συνδέσμου (link), που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του αιτούντος.

Στην περίοδο πρώτης εφαρμογής, οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, μέσω της νέας πλατφόρμας, θα αφορούν αποκλειστικά σε ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες, ενώ υπάρχει σχέδιο σταδιακής ένταξης των κυριότερων υπηρεσιών του Οργανισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι περισσότερες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε μέσω του www.gov.gr με τη χρήση κωδικών TAXISnet είτε μέσω των e-Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr/e-yperesies) με τους κωδικούς TAXISnet ή με τους κωδικούς πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ.

Πηγή: sofokleousin.gr